Trở thành Hội viên

Tiêu chuẩn để trở thành Hội viên của VACPA.

Bạn muốn trở thành Hội viên VACPA và Bạn cần xem mình đã có đủ các tiêu chuẩn để trở thành Hội viên VACPA chưa, mời bạn xem chi tiết trích dẫn quy định tại Điều lệ của VACPA...

HƯỚNG DẪN XIN CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP TRONG THỦ TỤC ĐKHN CHO KTV

Ngày 20/3/2013, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam có Công văn số 066/2013/VACPA về việc Hướng dẫn hội viên xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong thủ tục ĐKHN cho KTV từ năm 2013, như sau:

HƯỚNG DẪN KẾT NẠP HỘI VIÊN TẬP THỂ

Ngày 31/10/2012, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã có công văn số 289/2012/VACPA về việc Hướng dẫn kết nạp hội viên tập thể với nội dung như sau:

Quyền và Nghĩa vụ của Hội viên VACPA

Xin chúc mừng các bạn đã trở thành Hội viên VACPA, bạn có biết mình có quyền và nghĩa vụ gì không? Mời bạn xem chi tiết được trích dẫn từ Quy định của Điều lệ VACPA dưới đây:

Tiêu chuẩn để trở thành Hội viên của VACPA

Bạn muốn trở thành Hội viên VACPA và Bạn cần xem mình đã có đủ các tiêu chuẩn để trở thành Hội viên VACPA chưa, mời bạn xem chi tiết trích dẫn quy định tại Điều lệ của VACPA dưới đây

1(Trang 1 / 1)