Tin trong nước

Cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số 13762/CTHN-HKDCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Ngày 22/3/2023, Cục thuế Hà Nội đã ban hành Công văn số 13762/CTHN-HKDCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022, trong đó có quy định rõ đối tượng ủy...

VACPA chia sẻ về nghề nghiệp với sinh viên kế toán - kiểm toán của Học viên Ngân hàng

Nhằm thu hút, mở rộng nguồn nhân lực cho nghề nghiệp kiểm toán độc lập và tăng cường hợp tác giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Học viện Ngân hàng,...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng

Ngày 28/02/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng, trong đó có sửa quy định hoàn thuế GTGT.

Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh...

VACPA tham dự Hội thảo Tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp tại Đại học Nha Trang

Nhằm mục tiêu hỗ trợ sinh viên hiểu rõ hơn về nghề nghiệp kế toán - kiểm toán cũng như có đầy đủ thông tin để làm cơ sở lựa chọn chuyên ngành học phù hợp, ngày...

VACPA tham dự Hội thảo Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán - Kiểm toán năm 2023 của Trường đại học Điện lực

Ngày 28/02/2022, với chủ trương cải tiến chương trình đào tạo ngày một tốt hơn phù hợp xu thế của thời đại công nghiệp hóa, Khoa Kinh tế và Quản lý - Đại học Điện lực đã tổ chức...

VACPA tham dự Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành Logistics, Tài chính, Kế toán, Kinh doanh và Quản trị doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minh”

Ngày 21/02/2022, thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuỗi hội thảo hiến kế...

VACPA phối hợp cùng Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị lưu ý rủi ro cho doanh nghiệp kiểm toán trước khi phát hành Báo cáo kiểm toán năm 2022

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng thông tin trên thị trường chứng khoán và thực hiện Biên bản hợp tác giữa Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội kiểm toán...

VACPA tổ chức đào tạo kiểm toán báo cáo tài chính cho sinh viên khoa Kế toán - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên

Ngày 17/2/2023, VACPA phối hợp với Khoa Kế toán trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lớp đào tạo kiểm toán báo cáo tài chính...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 61)