Tin trong nước

Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc về hạch toán và thuyết minh trên báo cáo tài chính về một số chi phí liên quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 10385/BTC-QLKT ngày 10/09/2021 của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 380-2021/VACPA ngày 18/08/2021 của VACPA về việc giải...

Bộ Tài chính công bố - 5 Chuẩn mực Kế toán công Việt Nam (đợt 1)

Ngày 01/09/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1. Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam được Ban soạn thảo chuẩn...

VACPA khai giảng khóa ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến (Online)

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và thực tế nhiều học viên ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên có nhu cầu học tập bằng hình thức trực tuyến (online) dựa...

VACPA phối hợp với các Trường Đại học tổ chức thành công Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán”

Với mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, đồng thời để thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa Hội Kiểm toán viên...

Deloitte Việt Nam thực hiện khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp

Ngày 16/03/2020, Bộ trưởng Bộ tài chính ký Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam”, nhằm hướng tới áp...

Bộ Tài chính đã chấp thuận cho VACPA triển khai cập nhật kiến thức theo phương thức trực tuyến năm 2022

Ngày 26/8/2021, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam được triển khai phương thức cập nhật kiến thức theo hình thức trực tuyến năm 2022 theo...

VACPA phối hợp với ACCA tổ chức thành công Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo Kế toán - Kiểm toán -Tài chính ở các Trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh 4.0"

Nhằm góp phần thúc đẩy cải cách và đổi mới chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính tại các trường đại học Việt Nam để thông qua đó đóng...

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Đổi mới chương trình đào tạo Kế toán – Kiểm toán – Tài chính ở các trường đại học tại Việt Nam trong bối cảnh 4.0”

Đại dịch Covid - 19 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội của nhiểu quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, cách mạng công nghiệp 4.0 cũng có...

VACPA đánh giá tình hình thực hiện hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 22/12/2014

Nhằm từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về kế toán, góp phần nâng cao tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính của các doanh nghiệp tại Việt Nam,...

Bộ Tài chính đã chấp thuận cho VACPA cập nhật kiến thức năm 2022

Ngày 30/7/2021, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) được tổ chức cập nhật kiến thức (CNKT) cho kiểm toán viên đăng ký...

1234567891011 - 20
(Trang 1 / 50)