Tin quốc tế

TÂN CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN QUỐC TẾ (IFAC)

Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), tổ chức đại điện cho nghề nghiệp kế toán - kiểm toán toàn cầu, đã thống nhất bầu chọn Bà Asmâa Resmouki làm Chủ tịch mới của IFAC cho nhiệm kỳ 2...

Những kết quả về dịch thuật đạt được trong Quý 3/2022

Ngày 11/10/2022, Liên đoàn kế toán quốc tế IFAC đã gửi thư đến các tổ chức thành viên, trong đó có Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - Hội viên...

IFAC THỰC KHẢO SÁT MỨC PHÍ KIỂM TOÁN NĂM 2022

Vấn đề được các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), kiểm toán viên quan tâm là: Phí kiểm toán là bao nhiêu là hợp lý? Nên so sánh mức phí này với...

7 vấn đề kế toán, kiểm toán đang được thế giới quan tâm nhất hiện nay

Với tư cách là đại diện cho ngành nghề kế toán-kiểm toán, Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã tổng hợp các vấn đề và chính sách quan trọng ảnh hưởng đến nghề...

Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) vừa ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs)

Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) vừa ban hành Dự thảo Chuẩn mực kiểm toán các đơn vị ít phức tạp (LCEs). Dự thảo Chuẩn mực mới được ban hành này rất quan trọng nhằm...

IFAC đưa ra quan điểm và đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công

IFAC là tổ chức toàn cầu về nghề kế toán, kiểm toán chuyên nghiệp phục vụ lợi ích cộng chúng bằng việc phát triển nghề nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của...

5 xu hướng công nghệ trong năm 2021

Đâu sẽ là xu hướng công nghệ mới nhất cho năm nay? Mỗi năm, các công ty tư vấn như Gartner và IDC hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất thông qua các dự...

AICPA và IAASB phát hành ấn phẩm “Các Lưu ý sử dụng Chuyên gia khi Kiểm toán Báo cáo tài chính”

Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA), Ban Chuẩn mực Đạo đức Quốc tế cho Kế toán (IESBA) và Ban Chuẩn mực Kiểm toán và Đảm bảo Quốc tế (IAASB) đã cùng phát hành ấn phẩm...

12345
(Trang 1 / 5)