Thông tin đối ngoại

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội (tiếp theo)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam qua các kỳ Đại hội

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội...

GS.VS. Trần Đại Nghĩa - Người đặt nền móng xây dựng Liên hiệp Hội Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam - VUSTA) là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho trí thức khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Hội...

ƯU ĐÃI DÀNH RIÊNG CHO HỘI VIÊN VACPA

Việc áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là sự thay đổi quan trọng đối với các doanh nghiệp Việt Nam về chuẩn mực kế toán lớn nhất trong thời đại. Tham gia khóa...

Hội thảo quốc tế “Nhận thức được sức mạnh của các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán (PAOs): Sự tin cậy, Năng lực và Hợp tác”

Hà Nội – Ngày 13-15 tháng 7 năm 2017 tại Khách sạn Melia Hà Nội, số 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp với Liên...

Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển

Sáng ngày 8/3/2016, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Deloitte tổ chức “Hội thảo Kinh nghiệm triển khai IFRS tại các nước đang phát triển”. Tham dự Hội thảo có đại diện các vụ...

1(Trang 1 / 1)