Hội viên

Chuẩn mực kiểm toán quốc tế mới – ISA 701

Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) vừa qua đã ban hành chuẩn mực kiểm toán quốc tế 701 – Thông báo các...

VACPA PHÁT HÀNH EBOOK1.6

Đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ các bạn Hội viên và bạn đọc, VACPA tiếp tục cập nhật và hệ thống hóa các văn bản mới ban hành để...

12(Trang 2 / 2)