Kiểm soát chất lượng

CÔNG BỐ BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂM 2017

Ngày 13/3/2018, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính đã công bố “Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm...

BỘ TÀI CHÍNH ĐÌNH CHỈ HÀNH NGHỀ 28 KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2015

Theo tin từ Bộ Tài chính, ngày 12/02/2015, Bộ Tài chính ban hành 28 Quyết định từ số 285/QĐ-BTC đến số 318/QĐ-BTC, đình chỉ hành nghề kiểm toán 28 kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán từ năm 2013", lý do: Các kiểm...

UBCK ĐƯỢC TRAO QUYỀN SIẾT CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

Theo Thông tư số 157/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, vừa có hiệu lực, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) được trao nhiều quyền hơn trong kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ KSCL DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TRONG THÔNG TƯ 157/2014/TT-BTC

Ngày 23/10/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 157/2014/TT-BTC về Quy định kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán thay thế cho các nội dung liên quan đến KSCL đã được quy định tại Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007, và thông tư này có...

ĐẠI GIA KIỂM TOÁN BỊ CẤM CỬA 2 NĂM TẠI NEW YORK

PricewaterhouseCoopers (PwC) vừa chấp thuận trả 25 triệu USD tiền phạt và ngừng hoạt động tư vấn chính sách cho các ngân hàng tại New York trong 2 năm.

BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ SAI PHẠM QUA KSCL NĂM 2013

Ngày 18/7/2014, tại Hà Nội (và sắp tới, ngày 22/7/2014, tại Hồ Chí Minh), Bộ Tài chính đã công bố quyết định xử lý sai phạm của kiểm toán viên và công ty kiểm toán phát hiện qua cuộc kiểm soát chất lượng kiểm toán năm 2013, gồm các hình thức sau:

THANH TRA PHÁT HIỆN THIẾU SÓT TRONG 19 CUỘC KIỂM TOÁN CỦA PWC

Hội đồng giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) đã phát hiện thiếu sót trong 19/59 cuộc kiểm toán của PwC mà cơ quan này tiến hành thanh tra (tỷ lệ 32%).

UBCK SẼ KIỂM SOÁT CHẶT HƠN DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

Theo dự thảo Thông tư quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán mà Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến, để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong lĩnh vực chứng khoán, dự thảo Thông tư đề xuất tăng quyền cho ủy ban chứng khoán...

WB KHUYẾN KHÍCH KENYA SÁP NHẬP CÁC HÃNG KIỂM TOÁN NHỎ

Theo khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới (WB) với Viện Kế toán công chứng Kenya (ICPAK) một số công ty kiểm toán vừa và nhỏ tại Kenya có thể sẽ phải sáp nhập.

PCAOB KHIỂN TRÁCH EY VÀ GRANT THORNTON

Hội đồng giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ (PCAOB) vừa công bố tiếp một phần báo cáo thanh tra năm 2010 đối với EY và báo cáo thanh tra năm 2008, 2009 đối với Grant Thornton vì hai công ty này đã không thể nhanh chóng giải quyết trong vòng...

123456
(Trang 1 / 6)