Quyết định 1366/QĐ-BTC năm 2022 công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Quyết định 1366/QĐ-BTC năm 2022 công bố 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành vui lòng xem file đính kèm dưới đây!