Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ thị tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường chứng khoán, bao gồm kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán


Ngày 5/9/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTC về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán.

Trước tình hình thị trường chứng khoán (TTCK) những tháng đầu năm 2022 có nhiều biến động bất thường, Bộ Tài chính đã chỉ đạo, yeu cầu Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UNCKNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thanh-kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dấu hiệu bất thường trên thị trường để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; khẩn trương chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để phối hợp xác minh, điều tra, xử lý theo quy định các trường họp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về giám sát, kiểm tra hoạt động đăng ký niêm yết, thay đổi cơ cấu vốn của doanh nghiệp, Bộ trưởng giao Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chỉ đạo các sở giao dịch chứng khoán (GDCK) tăng cường giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch; thẩm định chặt chẽ các hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch chứng khoán của các doanh nghiệp, chú trọng kiểm soát chất lượng, đảm bảo tính chính xác của hồ sơ, đặc biệt lưu ý các công ty có hiện tượng tăng vốn nhanh, các công ty mới thành lập, doanh thu chưa tương xứng với quy mô vốn, chưa có sản phẩm định hướng kinh doanh rõ ràng…

Giao Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, của các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ niêm yết.

Về giám sát giao dịch chứng khoán, Bộ trưởng giao UBCK và các sở GDCK tăng cường công tác giám sát thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh; giám sát chặt chẽ các mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường, tăng giảm liên tiếp, đột biến, giá trị cổ phiếu không phù hợp với hình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; thanh tra, kiểm tra xử lý quỹ đầu tư trái phép, quỹ không hoạt động để rút giấy phép và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam thông báo và lưu ý các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên về việc quan tâm, nâng cao chất lượng kiểm toán, nâng cao thái độ hoài nghi nghề nghiệp, thận trọng trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính trong thời gian tới, đặc biệt là đối với các đơn vị đăng ký niêm yết, có hiện tượng tăng vốn nhanh, có mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường,…như đã nêu trong Chỉ thị 02/CT-BTC.

Chi tiết nội dung Chỉ thị 02/CT-BTC, vui lòng xem TẠI ĐÂY!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 256

Đánh giá bài viết
Kết quả