Xin ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính


Kính gửi: Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán - Hội viên tổ chức VACPA

                 Các Ông/Bà Kiểm toán viên - Hội viên cá nhân VACPA


Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 9082/BTC-TCDN ngày 14/09/2022 của Bộ Tài chính về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2020/TT-BTC, trong đó hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần.

Nhận thấy tầm quan trọng của dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 111/2020/TT-BTC đối với trong hoạt động của các doanh nghiệp kiểm toán, VACPA gửi tới Ông/Bà Công văn số 9082/BTC-TCDN  và dự thảo Thông tư nêu trên trong file đính kèm TẠI ĐÂY để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn đến Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 27/09/2022 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Email: banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

___________________

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 354

Đánh giá bài viết
Kết quả