Xin ý kiến Dự thảo thông tư quy định chi tiết Luật Kinh doanh Bảo hiểm

Kính gửi: Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán

                 Các Ông/Bà Kiểm toán viên.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 1397/QLBH-PTTT ngày 12/09/2022 của Cục Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nhận thấy tầm quan trọng của Dự thảo Thông tư đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế, VACPA gửi tới Ông/Bà Công văn số 1397/QLBH-PTTT và dự thảo Thông tư nêu trên (TẠI ĐÂY) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn đến Cục Giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 30/09/2022 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

Email: banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 154

Đánh giá bài viết
Kết quả