VACPA : Thông báo ra mắt kênh thông tin Tuyển dụng và Thực tập sinh trực tuyến ngày 10/10/2022


 

Kính gửi

 

 

 

  • Các Hội viên cá nhân, Hội viên tổ chức VACPA
  • Các Doanh nghiệp kiểm toán
  • Các Trường đại học
  • Các Bên quan tâm

 

Với mong muốn hỗ trợ các Hội viên và các doanh nghiệp kiểm toán, kế toán thu hút nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân viên và hỗ trợ sinh viên ngành kiểm toán, kế toán, tài chính… các trường đại học dễ dàng trở thành thực tập sinh của các doanh nghiệp; Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân trọng thông báo ra mắt Kênh thông tin Tuyển dụng và Thực tập sinh trực tuyến http://job.vacpa.org.vn/ và trang Fanpage: Intern – Job Hubs VACPA www.facebook.com/vacpacareers, (dịch vụ trên các kênh thông tin này miễn phí dành cho Hội viên, Doanh nghiệp kiểm toán và các đối tác đã có ký kết MOU với VACPA) chính thức hoạt động vào ngày 10/10/2022.

Kính mời Các Hội viên cá nhân, Hội viên tổ chức, Doanh nghiệp kiểm toán, các Trường đại học và các Bên quan tâm tham gia sử dụng:

  • Đăng tin tuyển dụng nhân viên, thực tập sinh.
  • Tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập sinh.
  • Kiến thức tuyển dụng hữu ích dành cho nhà tuyển dụng và ứng viên.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) trân trọng kính mời các Ông/Bà Hội viên, Hội viên tổ chức, các Doanh nghiệp kiểm toán, các Trường đại học và các Bên quan tâm tham gia sử dụng Kênh thông tin Tuyển dụng và Thực tập sinh trực tuyến nêu trên.

Để biết thêm thông tin và nhận hỗ trợ, các Ông/Bà vui lòng liên hệ tới Ban Đối ngoại-Truyền thông VACPA (Chị Võ Kim Vân: vokimvan@vacpa.org.vn – 0778 401 282 hoặc 028 3930 6435, số máy lẻ: 105).

Trân trọng./.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1438

Đánh giá bài viết
Kết quả