Những kết quả về dịch thuật đạt được trong Quý 3/2022


Ngày 11/10/2022, Liên đoàn kế toán quốc tế IFAC đã gửi thư đến các tổ chức thành viên, trong đó có Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - Hội viên chính thức của IFAC về những đóng góp cho những kết quả đã đạt được trong Quý 3/2022.

Với sự giúp đỡ của các tổ chức khác nhau, trong Quý 3/2022, IFAC đã ban hành được 67 bản dịch các ấn phẩm IFAC, cũng như các chuẩn mực IAASB, IESBA và IPSASB và tài liệu hướng dẫn và được dịch sang 14 ngôn ngữ khác nhau.

Bản dịch và cách tiếp cận các bản dịch đóng một vai trò quan trọng trong việc áp dụng và thực hiện thành công các chuẩn mực quốc tế trên toàn thế giới. IFAC đã gửi lời cảm ơn tới 15 tổ chức (trong đó có VACPA) vì đã có sự đóng góp cho thành công của việc ban hành các bản dịch này!

Các bản dịch chính xác với chất lượng cao là yếu tố quan trọng để đảm bảo việc thực hiện nhất quán các tiêu chuẩn quốc tế trên toàn cầu. IFAC đã phối hợp với các cơ quan dịch thuật uy tín để ban hành bản dịch các chuẩn mực, các hướng dẫn của IFAC cũng như các báo cáo… sang 50 ngôn ngữ.

Một nội dung đáng chú ý trong Quý 3/2022 là Phòng chống rửa tiền - Những khái niệm cơ bản - bản thứ 10 và được dịch ra các ngôn ngữ là: Gruzia, Ba Lan, Rumani, Tây Ban Nha - Mỹ Latinh. (https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&id=dd2f5685ac&e=4e8fae5ff1).

Nội dung này được IFAC phát triển với sự hợp tác với Viện kế toán công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW) giúp các kiểm toán viên, kế toán viên nâng cao hiểu biết về hoạt động rửa tiền, những rủi ro phải đối mặt và những biện pháp để giảm thiểu những rủi ro và đóng góp tích cực cho lợi ích cộng đồng.

Nội dung này cũng đã được VACPA lần đầu tiên dịch toàn bộ tài liệu này sang Tiếng Việt với sự hỗ trợ của ICAEW và đã được IFAC chấp thuận cấp phép bản quyền dịch thuật vào tháng 6/2022. Hội thảo về nội dung này cũng sẽ được VACPA và ICAEW phối hợp tổ chức dự kiến trong tháng 11/2022.

Chuỗi tài liệu về phòng chống rửa tiền, với trọng tâm là khả năng tiếp cận và tính dễ sử dụng, sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp kiểm toán vừa và nhỏ , cũng như các kiểm toán viên, kế toán viên.

VACPA (thành viên chính thức của IFAC) sẽ tiếp tục cập nhật và cung cấp đến hội viên và các bên liên quan cũng như tham gia tích cực biên dịch các tài liệu chuyên môn của IFAC sang tiếng Việt để thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp kế toán - kiểm toán tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và tiếp cận các thông lệ quốc tế.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 432

Đánh giá bài viết
Kết quả