Tuyển dụng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Dong-A, Tháng 11/2022


Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Dong-A là Hội viên tổ chức của VACPA, được thành lập ngày 08/06/2017 tại Hà Nội, là một đơn vị hoạt động chuyên nghiệp về lĩnh vực: Kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, tư vấn và giải pháp doanh nghiệp, tư vấn tài chính, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực … cho nhiều loại hình khách hàng có vốn đầu tư trong và ngoài nước. DONG-A với đội ngũ chuyên viên có trình độ nghiệp vụ cao, có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, thuế và tư vấn dịch vụ chuyên ngành khác, có chứng chỉ hành nghề như CPA, ACCA,… sẽ là một đơn vị làm việc lý tưởng cho các bạn học tập và phát triển bản thân.

Vị trí tuyển dụng

  • Thực tập sinh kiểm toán viên

Thời hạn:

  • 25/10/2022 đến ngày 25/11/2022

Liên hệ:

  • Email: donga.hrga02@gmail.com

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 258

Đánh giá bài viết
Kết quả