Tuyển dụng nhân sự CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC)


CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN ĐỘC LẬP (IAC) là một trong những Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp được Bộ Tài chính công bố danh sách hàng năm. Công ty IAC được thành lập kể từ năm 2001 và hoạt động theo phương châm: Độc Lập, Khách Quan, Trung Thực Và Bí Mật Số Liệu Của Khách Hàng.

Vị trí tuyển dụng

  • Trưởng nhóm Kiểm toán

Thời hạn:

  • Tuyển dụng đến 09/02/2022

Liên hệ:

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 286

Đánh giá bài viết
Kết quả