VACPA - 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Hội tụ tư tưởng lớn và sự cần thiết của sự ra đời VACPA

Những năm 1990, nền kinh tế Việt Nam bước vào giai đoạn đầu của thời kỳ mở cửa và hội nhập, hoạt động kiểm toán độc lập ở  Việt Nam mới bắt đầu hình thành. Sau hơn 20 năm  phát triển, số lượng và quy mô các doanh nghiệp kiểm toán ngày càng phát triển lớn mạnh, góp phần tích cực vào việc công khai, minh bạch thông tin kinh tế tài chính doanh nghiệp và tổ chức, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế – xã hội. Với  xu thế thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc nâng cao trình độ nghề nghiệp, nâng cao chất lương dịch vụ của kiểm toán độc lập Việt Nam tiếp cận ngang tầm khu vực và quốc tế là một đòi hỏi rất cấp thiết. Thực tiễn đó đã đặt ra yêu cầu cần thiết  cho sự ra đời của một hội nghề nghiệp về kiểm toán độc lập , điều này đã được những nhà hoạch định chính sách và những người hoạt động trong ngành kiểm toán đặt ra từ những năm 2001. Một Ban chỉ đạo thành lập hội đã được Bộ Trưởng Bộ Tài chính thành lập để nghiên cứu đề xuất và chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho sự ra đời của Hội.

Hội tụ  tư tưởng lớn, với quyết tâm xây dựng  ngành kiểm toán độc lập  Việt Nam với tính chuyên nghiệp cao, sau nhiều năm chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 15/4/2005, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức Đại hội thành lập tại Hà Nội, thông qua Điều lệ Hội, phương hướng hoạt động và bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ I (2005-2008) bao gồm các cán bộ lãnh đạo chuyên trách của Hội, đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước và các Hội viên là  lãnh đạo các công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam. Hội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2006, với hai văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.  Phương châm hoạt động là:  “VACPA – Độc lập – Trung thực – Minh bạch”. Phương châm này đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt hoạt động của VACPA cho đến ngày hôm nay. Ngay từ khi thành lập, VACPA đã lựa chọn xây dựng mô hình của hội nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế theo nguyên tắc tổ chức tập trung từ Trung ương trực tiếp đến từng Hội viên. Đối diện với một loạt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như thách thức trong việc xây dựng và cách thức triển khai hoạt động, tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng và phát triển thành công Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, được sự hỗ trợ và ủng hộ của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là của Bộ Tài chính, của Hội viên, các đối tác…  Ban Chấp hành VACPA 3 nhiệm kỳ và các cán bộ chuyên trách của hai Văn phòng Hội trong suốt 10 năm qua đã từng bước nỗ lực kiện toàn và xây dựng VACPA trở thành một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp với nhiều lĩnh vực hoạt động được Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái BÌnh Dương (CAPA) đánh giá đạt mức phát triển khá theo các tiêu chí của Hội nghề nghiệp quốc tế.

Vượt qua bao khó khăn về điều kiện hoạt động, VACPA đã từng bước được định hình theo mô hình của tổ chức nghề nghiệp quốc tế và xây dựng được lòng tin với Hội viên và cơ quan quản lý nhà nước - góp phần vào sự phát triển của ngành  kiểm toán độc lập và nền kinh tế Việt Nam.

Ngay từ khi thành lập, hoạt động của VACPA đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài chính, thể hiện qua việc giao và ủy quyền cho Hội thực hiện một số công việc chuyên môn, quản lý nghề nghiệp. Một trong những quyết định quan trọng được đưa ra trong năm 2005 là Quyết định số 47/2005/QĐ-BTC ngày 14/7/2005 chuyển giao cho VACPA một số nội dung công việc quản lý hành nghề kiểm toán. Năm 2007, Bộ Tài chính ra Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ban hành quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán và giao cho Hội kiểm tra trực tiếp các công ty kiểm toán. Đặc biệt từ năm 2008, VACPA đã được Bộ Tài chính ủy quyền thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam tại Quyết định số 1053/QĐ-BTC ngày 13/5/2008. Phạm vi hoạt động chuyên môn của Hội cũng đã được nêu tại Điều 12 của Luật Kiểm toán độc lập và Điều 4 của Nghị định số 17/2012 NĐ-CP, đã khẳng định vị thế của Hội trong sự phát triển chung của ngành kiểm toán độc lập của Việt Nam.

10 năm xây dựng và phát triển là chặng đường 10 năm VACPA không ngừng nỗ lực, hoàn thiện để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập Việt nam với một loạt những thành tựu nổi bật được cơ quan quản lý nhà nước, các hội viên và đối tác ghi nhận. 

Về mặt tổ chức, Hội đã hình thành, xây dựng và từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức theo đúng mô hình Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế: Trải qua ba kỳ đại hội với Ban chấp hành nhiệm kỳ I, II, III đều là những người thực sự hành nghề kế toán, kiểm toán hoặc làm công tác quản lý nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, có chứng chỉ kiểm toán viên.

Số lượng ủy viên Ban chấp hành và số lượng các ban chuyên môn cũng tăng dần để phù hợp với sự tăng trưởng về quy mô hoạt động của Hội.

Ban chấp hành  nhiệm kỳ I gồm 15 Ủy viên với 04 Ban chuyên môn.

Ban chấp hành  nhiệm kỳ II gồm 17 Ủy viên với 05 Ban chuyên môn.

Ban chấp hành nhiệm kỳ III gồm 21 Ủy viên với Ban Thường trực, Ban Kiểm tra và 06 Ban chuyên môn

Ban chấp hành Hội đã ban hành 13 Quy chế hoạt động làm cơ sở điều hành các hoạt động của Hội.

Phát triển hội viên là một trong những thành tựu nổi bật mà VACPA đã thực hiện trong thời gian qua, với việc thu hút số lượng hội viên đông đảo, trình độ chuyên môn cao. Các quyền lợi của Hội viên cũng luôn được chú trọng thực hiện và nâng cao chất lượng.

Sau 10 năm phát triển, số lượng hội viên của VACPA đã phát triển nhanh chóng, lúc thành lập chỉ có 377 hội viên, đến nay, hội đã kết nạp thêm 1116 hội viên, nâng số hội viên của VACPA lên đến 1593 hội viên cá nhận và 80 hội viên tập thể là các công ty kiểm toán.

Trong hoạt động của VACPA, quyền lợi của Hội viên luôn được coi là yếu tố trung tâm và đặt lên hàng đầu. Với định hướng đó, Hội đã và đang hoàn thiện và gia tăng các quyền lợi của Hội viên. VACPA đã ưu đãi 50 % phí học cập nhật kiến thức cho hội viên và 3 năm liền không tăng phí cập nhật kiến thức. Hội viên còn nhận được hỗ trợ tư vấn chuyên môn qua các buổi tọa đàm miễn phí, giải đáp vướng mắc về những vấn đề mang tính thời sự của nghề nghiệp, và được cung cấp kịp thời các văn bản chính sách mới của Nhà nước qua công cụ hỗ trợ như Ebook, Website. Các công ty kiểm toán vừa và nhỏ đã được VACPA cung cấp miễn phí công cụ lập và trình bày Báo cáo tài chính , chương trình kiểm toán mẫu, dịch vụ đào tạo thực hành về kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu, được hỗ trợ biện pháp xử lý các sai sót về chuyên môn phát hiện qua các đợt kiểm soát chất lượng hàng năm...

Các Hội viên tập thể được khuyến khích quảng bá miễn phí thông tin về doanh nghiệp, về tuyển dụng trên trang web của Hội, được giảm 5% phí Cập nhật kiến thức  trên tổng số phí của Hội viên cá nhân làm việc tại Hội viên tập thể, được Hội giới thiệu các Chương trình học bổng từ các đối tác của Hội.

Ngoài ra, VACPA cũng chú trọng phát triển các hoạt động giao lưu giữa các Hội viên, khuyến khích tinh thần thể thao và phấn đấu của Hội viên thông qua giải bóng đá “VACPA Football Cup”, giải “VACPA Tennis Cup” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả các hội viên.”

Việc tổ chức khen thưởng cho các hội viên cũng được tổ chức thường xuyên nhằm kịp thời ghi nhận sự đóng góp của Hội viên và khuyến khích tinh thần tham gia của Hội viên vào các hoạt động phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Đào tạo là hoạt động được hình thành và hoàn thiện sớm nhất trong các mảng hoạt động của Hội. Đây cũng là mảng hoạt động thể hiện rõ nét tính chuyên nghiệp, luôn đổi mới và hoàn thiện, đóng góp vào sự phát triển của VACPA trong 10 năm qua và góp phần đáng kể tạo nên vị thế của VACPA hiện nay.

Ngay từ năm đầu tiên hoạt động, Hội đã tích cực phối hợp với Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính tổ chức các lớp Cập nhật kiến thức tập trung cho các Kiểm toán viên Việt Nam và Kiểm toán viên người nước ngoài. Từ năm 2007 đến nay, Hội đã chủ động và độc lập tổ chức đào tạo và cập nhật kiến thức cho Hội viên và Kiểm toán viên. Loại hình đào tạo không ngừng được đổi mới và đa dạng hóa với nhiều chuyên đề phong phú, phù hợp với từng cấp độ chuyên môn của học viên. Công tác tổ chức lớp học cũng được cải tiến và chuẩn hóa theo quy định của Bộ Tài chính.  Trung bình mỗi năm Hội tổ chức trên 30 lớp học thu hút khoảng 5000 lượt người học.

Hội còn đầu tư vào việc xây dựng, nâng cao kỹ năng thực hành cho đội ngũ kiểm toán viên tương lai thông qua các hoạt động đào tạo thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu cho trợ lý kiểm toán viên, sinh viên năm cuối đại học. Chương trình đã thu hút 1041 học viên tham gia từ năm 2012 đến nay.

VACPA đã tham gia phát hành hồ sơ dự thi Kiểm toán viên , tổ chức ôn thi, tham gia Hội đồng thi và tổ chức kỳ thi kiểm toán viên.  Với cách thức tổ chức được cải tiến, mở rộng và cập nhật nội dung học, VACPA được đánh giá là cơ sở hướng dẫn ôn thi đạt hiệu quả cao.

Hoạt động tư vấn chuyên môn đã được xây dựng và đang từng bước được hoàn thiện để hỗ trợ Hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ nghề nghiệp thông qua việc trả lời các câu hỏi về chuyên môn, giải đáp vướng mắc trực tiếp tại các buổi tọa đàm với hội viên. VACPA còn tham gia đóng góp ý kiến với cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện chức năng phản biện xã hội với nhiều dự án Luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nghề nghiệp kiểm toán, kế toán, thuế, tài chính, thị trường chứng khoán.

VACPA đã hoàn thành tốt chức năng kiểm tra chất lượng dịch vụ của các công ty kiểm toán theo các quy định và hướng dẫn của Bộ Tài chính . 

Hoạt động KSCL của VACPA đã thực hiện theo sự ủy quyền của Bộ Tài chính với đối tượng được kiểm tra là các công ty kiểm toán. Đây cũng là một điểm khác biệt và đặc thù giữa VACPA và các Hội CPA khác trên thế giới, xuất phát từ đặc thù trong lộ trình phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam. Với sự ra đời của Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 23/10/2014, phạm vi tham gia của VACPA với Bộ Tài chính trong hoạt động Kiểm soát chất lượng đã bị thu hẹp và mở ra phạm vi kiểm tra mới đối với hội viên theo thông lệ quốc tế. Để thực hiện được nhiệm vụ này Ban Chấp hành VACPA đã xác định và quyết tâm đổi mới căn bản tư duy, nhận thức và phương pháp tổ chức thực hiện, xóa bỏ tư duy kiểm tra, kiểm soát mang tính hành chính, xây dựng quan điểm “tất cả để phục vụ tốt nhất cho Hội viên”, tạo lập một mô hình hoạt động thực sự mang tính hỗ trợ cho Hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ nghề nghiệp, phù hợp hơn với thông lệ quốc tế. 

Hội đã hoàn thành hoạt động Quản lý Đăng ký hành nghề (2006-2011) và tiếp tục duy trì việc cập nhật thông tin về danh sách đăng ký hành nghề của Kiểm toán viên  và Hội viên để hỗ trợ thông tin cho cộng đồng.

Ngay từ năm đầu thành lập, tuy còn hạn chế về nguồn lực chuyên gia nhưng VACPA đã cử đại diện tham gia làm thành viên các Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán, Luật kiểm toán độc lập, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập, đồng thời,. Tích cực tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán với Bộ Tài chính, các Bộ quản lý Nhà nước và các cơ quan khác.

Được sự tin tưởng và ủy quyền của Bộ Tài chính, VACPA đã chủ trì và hoàn thành việc tổ chức soạn thảo hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam giai đoạn 1 và 10 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam giai đoạn 2

Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế cũng là một trong những thành tựu nổi bật của VACPA trong hành trình 10 năm qua.

Là Hội nghề nghiệp còn rất non trẻ so với các Hội cùng nghề nghiệp trong khu vực và quốc tế, VACPA đã không ngừng nỗ lực duy trì và thắt chặt mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm hoạt động, nâng cao uy tín, hình ảnh của Hội viên, ngày càng thể hiện được vai trò  cầu nối giữa nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam với các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, đưa tiếng nói nghề nghiệp của Việt Nam ra khu vực, thế giới. Việc ký kết các Biên bản ghi nhớ là bước cơ bản VACPA lựa chọn để đặt nền tảng cho các hoạt động hợp tác. Hội đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Kiểm toán Nhà nước, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Hội tư vấn Thuế Việt Nam, Ủy ban chứng khoán Nhà nước và  Biên bản ghi nhớ với 10 trường Đại học trong nước.

VACPA cũng ký biên bản hợp tác và triển khai nhiều hoạt động phối hợp với 11 tổ chức, Hội nghề nghiệp quốc tế có uy tín lớn trên thế giới như ACCA, CPA Australia, ICAEW, ICPAS, CIMA, IMA…

Mối quan hệ với các tổ chức tài trợ, đặc biệt là Ngân hàng thế giới (WB) được duy trì thường xuyên và hiệu quả:

VACPA đã là thành viên thứ 68 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) năm 2008

Thành viên của Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) từ năm 2010 và đang nộp đơn gia nhập Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).

Việc gia nhập làm thành viên các tổ chức quốc tế uy tín đã thể hiện một bước dài trong việc đưa nghề nghiệp kiểm toán Việt Nam hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

VACPA cũng đặc biệt quan tâm đến hoạt động truyền thông, quảng bá thông tin về nghề nghiệp đến với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; diễn thuyết trong các hội thảo, tọa đàm, hội nghị… Cơ quan ngôn luận chính thức của VACPA là Trang tin điện tử, với nội dung thiết thực, phong phú, hình thức đẹp, chuẩn mực; đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên, trang tin điện tử đã trở thành công cụ hữu ích trong việc trao đổi thông tin giữa Hội với hội viên, các công ty kiểm toán, các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp trong nước và quốc tế.

Với tất cả cố gắng liên tục trong nhiều năm qua, VACPA đã đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh chóng của ngành kiểm toán độc lập ở Viêt Nam.

 Những thành tích này được nhà nước ghi nhận bằng một loạt các danh hiệu và giải thưởng cao quý Năm 2011, VACPA được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3, nhiều tập thể, cá nhân của Hội được Chính phủ, Bộ Tài chính, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khen thưởng, được tổ chức quốc tế đánh giá cao và bước đầu ghi nhận.

Sau 10 năm phát triển, VACPA hiện đang ở mức độ phát triển 3 theo mô hình MATURITY của CAPA

Giai đoạn phát triển sắp tới, trong bối cảnh nền kinh tế Việt nam nói chung và ngành kiểm toán độc lập Việt Nam nói riêng ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, VACPA đối diện với không ít những khó khăn, thử thách, đặt ra cho VACPA yêu cầu phải thay đổi và có những chiến lược, hướng đi đúng đắn để ngày càng khẳng định vai trò của mình.

Trong 10 năm tới, VACPA đặt tầm nhìn đến năm 2025 sẽ trở thành Hội nghề nghiệp có uy tín cao tại Việt Nam, trong khu vực ASEAN và quốc tế, được Hội viên tin cậy, các cơ quan quản lý và tổ chức Hội cấp trên công nhận về vai trò, sự chuyên nghiệp và chất lượng hoạt động. Đạt  mức độ 4 về mức độ phát triển theo mô hình đánh giá của CAPA.

Tiếp nối mục tiêu của nhiệm kỳ 4, nhiệm kỳ 5 của VACPA cũng đã hoạch định mục tiêu đến năm 2025, Đưa VACPA trở thành một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp đáp ứng các tiêu chí của mức độ phát triển của CAPA. Là tổ chức nghề nghiệp có uy tín cao trong nước và trong hệ thống các tổ chức thành viên CAPA và IFAC, đại diện cho tiếng nói của nghề nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế. 

Trong nhiệm kỳ IV, VACPA hoạt động theo 3 phương châm chính là:

"ĐỘC LẬP - TRUNG THỰC - MINH BẠCH" 

"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, UY TÍN CỦA HỘI VIÊN VÀ VACPA"

"VACPA HOẠT ĐỘNG VÌ LỢI ÍCH HỘI VIÊN"

Sau hành trình 10 năm, sau những khó khăn và thử thách mà chúng ta đã cùng song hành và vượt qua, sau những thành tựu rực rỡ mà chúng ta đã đạt được, ngay trong thời khắc này, hãy cùng chúc mừng và kỳ vọng VACPA ngày càng phát triển vững mạnh!

.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 31272

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan