LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VACPA (2005-2015) VÀ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÁN QUỐC NHIỆM KỲ IV

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

VỀ LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP VACPA

(2005-2015) VÀ

ĐẠI  HỘI ĐẠI BIỂU TOÁN QUỐC NHIỆM KỲ IV

 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã được thành lập ngày 15/4/2005. Hội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2006, với hai văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.  Phương châm hoạt động của Hội là:  “VACPA – Độc lập – Trung thực – Minh bạch”. Phương châm này đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt hoạt động của VACPA cho đến ngày hôm nay.

Ngay từ khi thành lập, VACPA đã lựa chọn xây dựng mô hình của hội nghề nghiệp chuyên nghiệp quốc tế theo nguyên tắc tổ chức tập trung từ Trung ương trực tiếp đến từng Hội viên. Đối diện với một loạt khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất cũng như thách thức trong việc xây dựng và cách thức triển khai hoạt động, tuy nhiên, với quyết tâm xây dựng và phát triển thành công Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, được sự hỗ trợ và ủng hộ của cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là của Bộ Tài chính, của Hội viên, các đối tác…  Ban Chấp hành VACPA 3 nhiệm kỳ và các cán bộ chuyên trách của hai Văn phòng Hội trong suốt 10 năm qua đã từng bước nỗ lực kiện toàn và xây dựng VACPA trở thành một Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp với nhiều lĩnh vực hoạt động được Liên đoàn Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) đánh giá đạt mức phát triển khá theo các tiêu chí của Hội nghề nghiệp quốc tế.

 

Thực hiện quy định tại Điều lệ Hội và Nghị quyết của Ban Chấp hành, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam quyết định tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội và Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ IV (2015 - 2020) vào ngày 15/4/2015 tại Hà Nội.

  1. Đại biểu tham dự Đại hội gồm:

Khách mời là đại diện các cơ quan Đảng và Nhà nước (Chính Phủ, Quốc hội, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, UBCK Nhà nước, đại diện các Vụ thuộc Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ, Ban Đối ngoại Trung ương…); Liên Hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, các Hội nghề nghiệp trong nước và quốc tế, đại diện một số Bộ, các trường đại học, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình...

Đại biểu chính thức: Khoảng 300 đại biểu đại diện cho gần 1600 Hội viên chính thức của Hội.

2.   Nội dung của Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập VACPA gồm 3 phần chính sau đây:

  • Tổng kết 10 năm hoạt động của VACPA:

10 năm xây dựng và phát triển là chặng đường 10 năm VACPA không ngừng nỗ lực, hoàn thiện để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam với một loạt những thành tựu nổi bật được cơ quan quản lý nhà nước, các hội viên và đối tác ghi nhận. Trong suốt chặng đường 10 năm, VACPA đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Tài chính, thể hiện qua việc giao và ủy quyền cho Hội thực hiện một số công việc chuyên môn, quản lý nghề nghiệp. Phạm vi hoạt động chuyên môn của Hội cũng đã được quy định tại Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 và Nghị định số 17/2012 NĐ-CP, đã khẳng định vị thế của Hội trong sự phát triển chung của ngành kiểm toán độc lập của Việt Nam.

  • Lễ Khen thưởng cho VACPA và Hội viên: Trong dịp này, VACPA sẽ đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ và Tập thể Lao động Tiên tiến Xuất sắc do Bộ Tài chính trao tặng, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn KTV của Hội và 5 Hội viên tập thể và 17 Hội viên cá nhân của Hội cũng được Bộ Tài chính trao tặng các danh hiệu Đơn vị Lao động Tiên tiến Xuất sắc, Bằng khen. 8 Hội viên tập thể và 53 Hội viên cá nhân cũng được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội tại sự kiện này.
  • Phát biểu chúc mừng của lãnh đạo Bộ Tài chính và một số đối tác.

3.   Nội dung của Đại hội Đại biểu Toàn quốc Nhiệm kỳ IV gồm 4 phần chính sau đây:

  • Thảo luận và thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động và Báo cáo tài chính nhiệm kỳ III (2011-2015)
  • Thảo luận và thông qua Chương trình hoạt động và Dự toán tài chính nhiệm kỳ IV (2015-2020)
  •   Thảo luận và thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
  •   Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV (2015-2020)

Với quyết tâm xây dựng VACPA trở thành một Hội nghề nghiệp độc lập, chuyên nghiệp có chất lượng hoạt động cao được khu vực và quốc tế thừa nhận và đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao của Hội viên, thực hiện thành công những việc được Bộ Tài chính chuyển giao, góp phần phát triển hơn nữa nghề nghiệp kế toán và kiểm toán ở Việt Nam, VACPA tin rằng Đại hội sẽ quyết định chương trình hành động và bầu ra được một Ban Chấp hành mới tâm huyết, nhiệt tình và có trình độ chuyên môn cao, có điều kiện thuận lợi tham gia hoạt động Hội để lãnh đạo VACPA đạt được mục tiêu đề ra.

Sự thành công của Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội và Đại hội nhiệm kỳ IV sẽ đánh dấu một bước trưởng thành mới của VACPA, đồng thời cũng mở ra một thời kỳ phát triển mới với cơ hội và thách thức mà VACPA cần vượt qua để tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với niềm tin mà các Hội viên, bạn bè quốc tế và xã hội đã dành cho Hội.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2015

Ban Tổ chức Đại hội

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 17964

Đánh giá bài viết
Kết quả