Mời tham dự khóa đào tạo “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu”- Dành cho sinh viên tháng 4/2018 tại Hà Nội


Mẫu đăng ký và chương trình học tại đây! 

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1531

Đánh giá bài viết
Kết quả