Mời tham dự khóa đào tạo “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu” cấp độ cơ bản ngày 19-24/04/2018 tại Hà Nội


Mẫu đăng ký và chương trình học tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1844

Đánh giá bài viết
Kết quả