Khai giảng lớp "Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu - Tháng 10/2018”- Dành cho trợ lý cấp độ 1 tại Hà Nội


Đăng ký học tại đây!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1936

Đánh giá bài viết
Kết quả