Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp 4.0


Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động mạnh mẽ lên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế cũng như các hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp. CMCN 4.0 không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí mà còn là làn sóng giúp doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong sản xuất – kinh doanh nhằm đáp ứng nhanh, chính xác các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và thị trường.

Sự phát triển và tăng tốc của nền kinh tế và các doanh nghiệp đặt nhiều thách thức cho việc quản trị doanh nghiệp trong thời đại CMCN 4.0. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp là phải nâng cao năng lực lãnh đạo, khả năng quản trị doanh nghiệp toàn diện, hiệu quả và điều không thể thiếu là cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Deloitte Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức “Diễn đàn Văn hóa doanh nghiệp thời kỳ 4.0” (dự kiến vào ngày 03/10/2018).

Hội thảo này sẽ giúp các doanh nghiệp nhận thức rõ văn hóa doanh nghiệp là yếu tố căn bản trong công tác quản trị công ty để dẫn dắt sự phát triển bền vững.

Thư mời và chương trình chi tiết vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Hội viên VACPA có nhu cầu tham dự xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để nhận được ưu đãi khi tham gia chương trình.

Trích nguồn: Deloitte Việt Nam
Số lượt đọc: 530

Đánh giá bài viết
Kết quả