Tuyển dụng nhân sự của Công Ty Kiểm Toán Mazars Việt Nam 2019


Mazars Vietnam là công ty quốc tế chuyên về các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Công ty thành lập từ năm 1994 với 2 văn phòng ở Hồ Chí Minh và Hà Nội, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp chất lượng để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho khách hàng trong mọi môi trường kinh doanh.

Do nhu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh và đang mở rộng phạm vi kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi cần tuyển dụng các ứng viên có năng lực, đam mê công việc, có am hiểu về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và thuế cho văn phòng Hồ Chí Minh với vị trí và số lượng cụ thể như sau:

 1. Legal Manager: 01 ứng viên.

2. Senior Tax Consultant: 01 ứng viên.

3. Senior Legal Consultant: 01 ứng viên.

4. Senior Accountant: 01 ứng viên.

5. Experienced Payroll Specialist: 01 ứng viên.

6. Consultant – Financial Advisory Services: 01 ứng viên.

7. Senior Consultant – Financial Advisory Services: 01 ứng viên.

 Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo: https://goo.gl/7ygEyk

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1029

Đánh giá bài viết
Kết quả