Bộ tài liệu ôn tập, thi kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng cho năm 2019 của Bộ Tài chính ban hành

VACPA xin thông báo tới các Anh/Chị Học viên tham gia lớp học ôn thi của VACPA và các bạn quan tâm có thể tải toàn bộ tài liệu học, ôn tập, thi Kiểm toán viên và Kế toán viên hành nghề (dùng cho kỳ thi năm 2019), dưới đây:

Link tải về Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2019: Tại đây!

VACPA xin chúc các Anh/Chị Học viên khai thác tốt tài liệu hữu ích trên để việc học, ôn tập và thi đạt hiệu quả cao nhất.

 

Trích nguồn: http://www.mof.gov.vn
Số lượt đọc: 13552

Đánh giá bài viết
Kết quả