CPA Australia dành tặng 05 suất học bổng cho hội viên VACPA tại miền Bắc

VACPA và CPA Australia là đối tác chiến lược trong mối quan hệ hợp tác tốt đẹp kể từ khi CPA Australia thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam năm 2008. Nhằm gia tăng hỗ trợ hội viên của VACPA có cơ hội tiếp cận và hoàn thành chứng chỉ kế toán chuyên  nghiệp quốc tế CPA Australia, VP CPA Australia tại Hà nội dành tặng 5 suất học bổng bán phần dành riêng cho hội viên VACPA tại miền Bắc như sau:

1. Tiêu chí tuyển chọn:

-    Hội viên VACPA đã có chứng chỉ Kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp (CPA Việt Nam) hoặc những kiểm toán viên có nguyện vọng trở thành hội viên của VACPA.

-    Có bằng Cử nhân từ một trường đại học được công nhận bởi CPA Australia (Liên hệ để biết thêm chi tiết)

-    Khả năng Tiếng Anh tốt để theo học chương trình CPA Australia

2. Giá trị học bổng: tương đương  khoảng  5,250,000 VND/suất bao gồm:

  • Phí xét duyệt đầu vào (164 AUD) hoàn trả sau khi hội viên đăng kí môn chuyên ngành của chương trình CPA.
  • Phí hội viên dự bị (ASA member) năm 2019 (147 AUD) dành cho hội viên được vào thẳng bậc chuyên ngành
  • Được tham gia miễn phí một số các sự kiện/hội thảo dành cho hội viên của CPA Australia tại Hà nội từ T6/2019

3. Điều kiện:

  • Đăng ký  học  và trả  học phí 1 môn cấp  chuyên nghành của chương trình  CPA (tương  đương 1090 AUD) vào cùng  thời  điểm trở thành hội viên dự bị trước ngày 30/6/2019.

4. Nộp đơn đăng ký:

  • Gửi qua địa chỉ email banhoivien@vacpa.org.vn  lý lịch, bảng điểm & bằng tốt  nghiêp đại học, bảng điểm & chứng chỉ CPA Việt Nam, giấy xác nhận công tác trước ngày  31/5/2019
  • Tất cả các tài liệu cần dịch sang tiếng Anh

Đầu mối liên hệ để biết thêm thông tin:

VACPA: Chị Nguyễn Phương Ngọc (email: banhoivien@vacpa.org.vn / điện thoại: 024.39724334-ext 104)

CPA Australia: Chị Nguyễn Thị Hoa, Quản lý Phát triển Kinh doanh, email: hoa.nguyen@cpaaustralia.com.au / điện thoại: 0982 088 684

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1263

Đánh giá bài viết
Kết quả