Thư mời tham dự lớp CNKT 18A-2019 Tại Hà Nội ngày 26-27/06/2019


Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

 

Anh/chị đi học vui lòng gửi xe tại tòa nhà B1.


File đính kèm:
Thu moi 18A-2019 (M).pdf
Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1104

Đánh giá bài viết
Kết quả