Thư mời tham dự lớp CNKT 19A-2019 Tại Hà Nội ngày 02-03/07/2019


 

Địa điểm lớp học sẽ thay đổi như sau: 

Hội trường phòng 205, tâng 2, nhà B1, Đại học Bách Khoa, cổng Trần Đại Nghĩa (phía sau Highland Coffee)

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1127

Đánh giá bài viết
Kết quả