Chúc mừng 04 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA


Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”. 

Trong thời gian vừa qua, VACPA đã nhận được  sự ủng hộ của nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để góp phần phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và  nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận gia nhập VACPA như sau:

1. Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán TAF (www.taf.vn)

2. Công ty TNHH Kiểm toán ACOM

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NGV

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá ASIA DRAGON (www.adac.com.vn)

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng  đến các hội viên tổ chức nêu trên. Trân trọng  thông báo./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1392

Đánh giá bài viết
Kết quả