Khai giảng lớp "Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu cấp độ 1" tại Hà Nội - Tháng 7/2019


Học viên đăng ký học tại đây!

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 970

Đánh giá bài viết
Kết quả