HỘI THẢO CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ DÀNH CHO HỘI VIÊN VACPA NGÀY 22/08/2019 (Miễn phí)


Hội thảo và Hỏi đáp chuyên đề: Cập nhật Thuế Việt Nam 2019

- Những cập nhật quan trọng về thuế Việt Nam như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng, Thuế nhà thầu, Thuế thu nhập cá nhân và Quản lý thuế.

- Thảo luận & giải đáp những vấn đề liên quan đến thuế

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 1056

Đánh giá bài viết
Kết quả