VACPA tổ chức thành công lớp CNKT 03A-2020 tại Hà Nội


Vào ngày 04 - 05/11/2019 tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp CNKT 03A-2020 với sự tham gia của các hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên và những người quan tâm khác.

Nội dung lớp học gồm 04 chuyên đề:

- Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp – So sánh với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp, giảng viên là TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA.

- Sai sót trong kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành do Bà Hoàng Thiên Nga – PTGĐ Công ty TNHH Kiểm toán An Việt trình bày.

- Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 do Ông Trần Xuân Hiển – Chuyên gia tư vấn thuế trình bày.

- Sai sót phổ biến qua kiểm soát chất lượng năm 2019 do TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA và các các bộ chuyên môn VACPA trao đổi và chia sẻ

Lớp học đã thu hút gần 200 học viên tại Hà Nội tham dự và nhận được những đánh giá cao về nội dung chuyên đề cũng như chất lượng giảng viên.

VACPA đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức lớp CNKT số 04A ngày 18,19/11/2019 tại Hà Nội về cập nhật chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính năm 2019.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1008

Đánh giá bài viết
Kết quả