Ban hành Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho Kiểm toán Báo cáo tài chính (bản cập nhật lần 3) năm 2019


Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam quy định “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam ban hành tại Thông tư này”. Với mục đích đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán thông qua việc tăng cường áp dụng phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán (CMKiT), các chuẩn mực có liên quan, và phù hợp với thực tế hành nghề, VACPA đã triển khai việc cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (CTKTM-BCTC) lần thứ 3 (năm 2019).

TẢI BẢN CẬP NHẬT CTKTM-BCTC 2019 mới nhất tại đây!

CTKTM-BCTC bản cập nhật lần thứ 3 được cập nhật trên cơ sở các văn bản pháp luật liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính, bao gồm CMKiT và tham khảo các tài liệu “Hướng dẫn sử dụng các chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong kiểm toán đơn vị nhỏ và vừa” của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), CTKTM-BCTC của Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) và các tổ chức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của một số nước trên thế giới, và các tài liệu do các doanh nghiệp kiểm toán cung cấp.

Trong quá trình triển khai xây dựng CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3 (năm 2019), VACPA đã thành lập Tổ cập nhật với sự tham gia của 30 thành viên từ Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát Công ty đại chúng), các doanh nghiệp kiểm toán (Công ty TNHH KPMG; Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam; Công ty TNHH PwC (Việt Nam); Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C; Công ty TNHH Kiểm toán BDO; Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam; Công ty TNHH Nexia STT; Công ty TNHH Kiểm toán Russell Bedford KTC; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt; Công ty TNHH Kiểm toán HSK[TAQ1]  Việt Nam) và cán bộ chuyên môn của VACPA; Đã tổ chức nhiều đợt xin ý kiến thành viên Tổ cập nhật về dự thảo CTKTM-BCTC và tổ chức các cuộc họp với Tổ cập nhật để trao đổi những vấn đề còn có ý kiến khác nhau;  Tổ chức rà soát, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo; Xin ý kiến Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các DNKiT, các Ủy viên Ban Chấp hành và đăng trang thông tin điện tử của VACPA trước khi ban hành chính thức.

Qua quá trình làm việc nghiêm túc và khẩn trương với mục tiêu đảm bảo, nâng cao chất lượng kiểm toán, VACPA đã hoàn thành CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3.

CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3 được cập nhật, bổ sung tập trung vào phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro, thể hiện mối liên kết rõ ràng hơn giữa các giai đoạn đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý rủi ro và tổng hợp, kết luận, lập báo cáo.

CTKTM-BCTC này hướng dẫn kiểm toán BCTC cho doanh nghiệp độc lập thuộc ngành sản xuất, thương mại và dịch vụ. Các doanh nghiệp kiểm toán có thể dựa vào CTKTM - BCTC này để phát triển cho các cuộc kiểm toán của các đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề khác nhau không phụ thuộc nhiều vào công nghệ thông tin.

VACPA xin lưu ý:

— Khi áp dụng CTKTM-BCTC này, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán có thể tải xuống từ trang thông tin điện tử của VACPA tại: http://www.vacpa.org.vn

— Do tính chất đa dạng của từng cuộc kiểm toán, việc sử dụng CTKTM-BCTC này (toàn bộ hay một phần) sẽ không được xem là phương thức đảm bảo tuân thủ các yêu cầu đặt ra và không được xem như ý kiến chuyên môn hay ý kiến của chuyên gia.

— Mỗi cuộc kiểm toán đều có khác biệt và CTKTM-BCTC này cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng cuộc kiểm toán.

CTKTM-BCTC này cần được đọc cùng với Luật Doanh nghiệp, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Kế toán, các CMKiT Việt Nam và các chuẩn mực liên quan được áp dụng, các chuẩn mực kế toán và các quy định pháp lý khác có liên quan. Nội dung của CTKTM-BCTC này nhằm hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán và thiết lập hồ sơ kiểm toán. Tài liệu này không thay thế cho việc đọc các CMKiT và các quy định có liên quan mà các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên phải tuân thủ.

Đồng thời, CTKTM-BCTC có thể dùng làm tài liệu tham khảo giảng dạy và học tập môn kiểm toán chuyên ngành cho giảng viên và sinh viên của các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán.

VACPA xin trân trọng cảm ơn Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) đã cho phép VACPA biên dịch và tham khảo các tài liệu hướng dẫn kiểm toán hữu ích và giải đáp các vướng mắc của VACPA trong quá trình xây dựng CTKTM-BCTC.

VACPA xin trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám sát Công ty đại chúng), các Thành viên Tổ cập nhật đã hợp tác và nỗ lực để hoàn thành CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3.

VACPA xin trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp kiểm toán, các kiểm toán viên đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến và nhiệt tình tham gia trong quá trình xây dựng CTKTM-BCTC bản cập nhật lần 3.

VACPA rất mong tiếp tục nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của các doanh nghiệp kiểm toán, các chuyên gia, các kiểm toán viên và những người quan tâm đối với CTKTM-BCTC để có thể tiếp tục cập nhật, sửa đổi, bổ sung cho tài liệu này ngày càng hoàn thiện hơn. Ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ:

Văn phòng tại Hà Nội - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Phòng 304 - Tòa nhà Dự Án - Số 4, Ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội

Điện thoại: 024 3972 4334 (ext 106); Email: hanoi@vacpa.org.vn

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 38047

Đánh giá bài viết
Kết quả