VACPA tổ chức thành công lớp CNKT 04A-2020 tại Hà Nội


Vào ngày 18 - 19/11/2019 tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp CNKT 04A-2020 với sự tham gia gần 200 hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên và những người quan tâm khác.

Nội dung lớp học về Hướng dẫn áp dụng các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam theo chương trình kiểm toán mẫu BCTC do VACPA ban hành năm 2019 do TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA, ThS. Hoàng Thị Nga và ThS. Lê Thị Hoàn cán bộ chuyên môn VACPA trình bày, gồm 04 chuyên đề như sau.

  • Tổng quan các nội dung bổ sung, sửa đổi chương trình kiểm toán mẫu
  • Xác định mức trọng yếu, xác định đánh giá rủi ro (bao gồm tìm hiểu kiểm soát nội bộ)
  • Thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm cơ bản (trong kiểm toán doanh thu)
  • Đánh giá sai sót phát hiện và trao đổi, giải đáp các vướng mắc về các nội dung mới được cập nhật CTKTM BCTC năm 2019

Lớp học đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo học viên và nhận được những đánh giá cao về nội dung chuyên đề cũng như chất lượng giảng viên.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 970

Đánh giá bài viết
Kết quả