VACPA tổ chức thành công lớp CNKT 05A-2020 tại Hà Nội


Vào ngày 12/12/2019 tại Hà Nội, VACPA đã tổ chức lớp CNKT 05A-2020 với sự tham gia gần 200 hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên và những người quan tâm khác.

 Nội dung lớp học gồm 02 chuyên đề:

  • Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp – So sánh với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp, giảng viên là TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA.
  • Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử do Ông Trần Xuân Hiển – Chuyên gia tư vấn thuế trình bày.

Lớp học đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo học viên và nhận được những đánh giá cao về nội dung chuyên đề cũng như chất lượng giảng viên.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 929

Đánh giá bài viết
Kết quả