THÔNG BÁO VỀ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH VACPA NHIỆM KỲ V

 

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thực hiện Quyết định số 15/2005/QĐ-BNV ngày 19/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức Đại hội thành lập vào ngày 15/4/2005.

Thực hiện quy định tại Điều 14 Điều lệ Hội và Nghị quyết số 15-2020/NQ-VACPA ngày 14/02/2020, Ban Chấp hành (BCH) VACPA đã họp ngày 14/01/2020 tại Hà Nội đã quyết định tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ V và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập VACPA dự kiến vào tháng 5/2020 tại Hà Nội (Thời gian chính thức sẽ được thông báo tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam và theo thông báo hết dịch của Chính phủ Việt Nam).

Để công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị các Hội viên tổ chức và Hội viên cá nhân thực hiện ứng cử và đề cử đại diện vào BCH VACPA nhiệm kỳ V như sau:

Theo Nghị quyết BCH, dự kiến BCH nhiệm kỳ V sẽ có tối đa 25 người. Các Hội viên có thể đề cử những người trong đơn vị hoặc ngoài đơn vị mà Hội viên biết được và phù hợp, không nhất thiết phải đề cử đủ 25 người.

Văn phòng VACPA xin kính gửi các Ông/Bà tiêu chuẩn đề cử và đề nghị các Ông/Bà thực hiện theo “Đề án công tác nhân sự và Định hướng các tiêu chí lựa chọn, giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ V của VACPA” đã được BCH VACPA nhiệm kỳ IV thông qua, trong đó định hướng tiêu chí lựa chọn Ủy viên BCH nhiệm kỳ V đối với các Ủy viên BCH từ công ty kiểm toán như sau (Đề án chi tiết kèm theo):

  • Có chứng chỉ KTV Việt Nam;
  • Hiện đang là hội viên của VACPA;
  • Có uy tín trong nghề nghiệp; Có tâm huyết và mong muốn đóng góp vào sự phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam;
  • Đang giữ cương vị quản lý các lĩnh vực liên quan đến hoạt động nghề nghiệp;
  • Được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan đang công tác;
  • Có cam kết ưu tiên dành thời gian tham gia hoạt động Hội.

Danh sách ứng cử, đề cử của các đơn vị được lập theo mẫu kèm theo công văn này và gửi về Văn phòng VACPA Hà Nội theo địa chỉ: Phòng 304, Tòa nhà Dự án, số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội hoặc thư điện tử (email): Hanoi@vacpa.org.vn trước thứ Năm, ngày 26/3/2020.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam rất mong nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các công ty và Hội viên để Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 626

Đánh giá bài viết
Kết quả