VACPA tổ chức học CNKT trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19


Ngày 30/9/2019, sau khi được Bộ Tài chính phê duyệt, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã thông báo rộng rãi Kế hoạch đào tạo cập nhật kiến thức kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2020” do VACPA tổ chức; trong đó đã chi tiết hóa về địa điểm, thời gian và nội dung môn học của các lớp CNKT từ tháng 2 đến tháng 4/2020 đến Quý hội viên tổ chức, Hội viên cá nhân VACPA và các cán bộ, nhân viên làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán.

Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Chính phủ về yêu cầu giãn cách xã hội phòng tránh hiệu quả dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, đồng thời đáp ứng tốt các nhu cầu cập nhật kiến thức cho các học viên, VACPA đã triển khai chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức lớp học cập nhật kiến thức (CNKT) theo hình thức học trực tuyến (online) được tính giờ CNKT theo quy định của Bộ Tài chính. Dự kiến các lớp học CNKT (online) sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4/2020.

Nội dung và thời gian tổ chức các lớp học trực tuyến (online) do VACPA tổ chức sẽ được VACPA thông báo chi tiết ngay sau khi được sự chấp thuận của Bộ Tài chính trên trang tin điện tử, trang Fanpage và gửi thư điện tử (email) đến Quý hội viên, Quý doanh nghiệp và những người quan tâm.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin trân trọng thông báo đến Quý hội viên, Quý doanh nghiệp và những người quan tâm để biết và chủ động trong việc bố trí thời gian tham dự Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề năm 2020.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 890

Đánh giá bài viết
Kết quả