Thư mời tham dự lớp CNKT kiểm toán viên trực tuyến (online) ngày 27, 28, 29/05/2020


Link hướng dẫn đăng ký học: Tại đây!

Link  Huong Dan Tham Du CNKT Online GG Meet Final.pdf

Link: Phu luc 2. QĐ ve lop hoc CNKT truc tuyen VACPA.pdf

 

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 2170

Đánh giá bài viết
Kết quả