VACPA tổ chức thành công khóa học “Thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu” dành cho SV Học viện Nông nghiệp - T6-2020


Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với Khoa Kế toán của trường Học viện Nông nghiệp, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức thành công khóa học Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính cấp độ cơ bản” tại Hà Nội từ ngày 15, 17, 22, 24 , 25 tháng 6 năm 2020 cho gần 30 sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành kế toán, kiểm toán. Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo các lớp học đào tạo thực hành cho các lớp sinh viên đại học và trợ lý kiểm toán viên của các công ty kiểm toán, VACPA đã tổ chức thành công hàng chục khóa học đào tạo thực hành trên cả nước đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp và sự ghi nhận chuyên môn cao và đặc biệt là uy tín, tin tưởng vào chất lượng đào tạo từ các giảng viên và lãnh đạo nhiều trường Đại học và doanh nghiệp kiểm toán.

Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ gồm 2 học viên để triển khai với cách làm việc theo nhóm, phối hợp phân chia công việc. Tham gia giảng dạy trực tiếp là các cán bộ chuyên môn của VACPA đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ công ty kiểm toán. Mỗi lớp đều có giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho các học viên. Các học viên được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và tài liệu, chứng từ, sổ kế toán thực tế của đơn vị được kiểm toán. Từ đó giúp học viên trực tiếp thực hành kiểm toán, tiếp cận nhanh, biết cách trình bày giấy tờ làm việc, kiểm tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành cơ bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp; các khoản phải thu,… cũng như nắm được các yêu cầu cơ bản về xác định mức trọng yếu, lấy mẫu kiểm toán, tìm hiểu kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát… Mỗi phần hành, ngoài phần lớn thời gian dành cho thực hành, các học viên còn được trao đổi và tiếp thu các kiến thức chuyên sâu về pháp luật kế toán hiện hành và kinh nghiệm nghề nghiệp từ những giảng viên đã thực tế làm việc lâu năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

 

Ngày 25/6/2020, lớp học đã kết thúc bằng một khóa Job tour tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Hà Nội. Tại công ty, các em học viên đã được nghe những chia sẻ về hoạt động của VACPA, các định hướng nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và các thông tin, điều kiện tuyển dụng của công ty kiểm toán. Sau chương trình Job tour, các học viên đã đánh giá cao và có ý kiến phản hồi tốt về chương trình học và chương trình Job tour. 

 

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo thực hành cho trợ lý kiểm toán và sinh viên năm thứ 3, thứ 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán với phần nội dung chương trình, mức học phí sẽ được hai bên thỏa thuận linh hoạt để phù hợp với đặc trưng, tính chất riêng của từng trường Đại học, từng đơn vị. VACPA tin tưởng rằng các lớp học thực hành cho các trợ lý, các sinh viên sẽ cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để hỗ trợ quá trình công tác của các bạn tại doanh nghiệp kiểm toán cũng như quá trình ứng tuyển vào các công ty kiểm toán nói riêng và sự phát triển của các doanh nghiệp kiểm toán, ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam nói chung.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 454

Đánh giá bài viết
Kết quả