XIN Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CHỨNG KHOÁN


Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 3967/UBCK-QLCB ngày 18/06/2020 của Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) về việc lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (Luật Chứng khoán 2019) (sau đây gọi là “Dự thảo Nghị định”). 

VACPA đang trong quá trình dự thảo công văn góp ý, để nội dung góp ý phản ánh đầy đủ và phù hợp các ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề, VACPA xin gửi Dự Thảo Nghị định và Dự thảo công văn VACPA trả lời Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán nhà nước) (đính kèm email này) để Ông/Bà đóng góp ý kiến cho Dự thảo. Để góp ý kịp thời hạn với Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến (theo chế độ track changes vào Dự thảo công văn VACPA trả lời Bộ Tài chính) của Ông/Bà để VACPA tổng hợp và hoàn thiện công văn đóng góp ý kiến cho Dự thảo.  Các ý kiến đóng góp Ông/Bà vui lòng gửi về VACPA trước ngày 22/07/2020 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 292

Đánh giá bài viết
Kết quả