Xin ý kiến về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán


Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 8646/BTC-UBCK ngày 16/07/2020 của Bộ Tài chính về việc lấy ý về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (sau đây gọi là “Dự thảo Nghị định”). 

Do Dự thảo Nghị định này có ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề, VACPA xin gửi tới Ông/Bà (1) Tờ trình về việc xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán thay thế Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 145/2016/NĐ-CP và (2) Dự thảo Nghị định (đính kèm email này) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để nội dung góp ý phản ánh đầy đủ và phù hợp các ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề, VACPA rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Ông/Bà để VACPA tổng hợp và đóng góp ý kiến cho Dự thảo. Các ý kiến đóng góp Ông/Bà vui lòng gửi về VACPA trước ngày 05/08/2020 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 320

Đánh giá bài viết
Kết quả