VACPA và ACCA phối hợp tổ chức tập huấn Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS 15


Nhằm hỗ trợ Hội viên của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) cập nhật Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) số 15 “ Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng”. VACPA và ACCA đã phối hợp tổ chức tập huấn cho Hội viên của hai Hội vào Ngày 12/10/2020 tại Tp. Hồ Chí Minh và ngày 13/10/2020 tại Hà Nội. Khóa Cập nhật kiến thức đã thu hút gần 100 Hội viên tham dự. Giảng viên tại buổi cập nhật là Ông Bùi Đăng Bảo chuyên gia đã có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình ACCA, IFRS tại Tổ chức Đào tạo Smart Train. Khóa học đã được giảng viên truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích như các nội dung theo mô hình 05 bước của IFRS số 15, so sánh với chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 14 – Doanh thu, nêu các khó khăn và thách thức mà các doanh nghiệp gặp phải khi triển khai IFRS số 15, trao đổi các vướng mắc của học viên. Đây là một hoạt động thiết thực trên tinh thần Biên bản Hợp tác đã ký giữa VACPA và ACCA với mục tiêu nâng cao chất lượng Hội viên của hai Hội nói riêng và duy trì, phát triển nghề nghiệp kế toán kiểm toán tại Việt Nam nói chung để dần tiếp cận với các chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS).

Dưới đây là một số hình ảnh về lớp CNKT:

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 218

Đánh giá bài viết
Kết quả