Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức, Ban Chấp hành & Sơ đồ tổ chức VACPA nhiệm kỳ V

Cơ cấu tổ chức của Hội

1.  Đại hội;

2. Ban Chấp hành Hội;

3. Ban Thường trực Hội;

4. Ban Kiểm tra;

5. Văn phòng Hội;

6. Các ban và tổ chức chuyên môn;

7. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn kiểm toán viên.

Sơ đồ tổ chức VACPA nhiệm kỳ V

Giới thiệu Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ V

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị công tác

Chức danh của Hội

1

Ông Phạm Sỹ Danh

Nguyên Chủ tịch VACPA nhiệm kỳ IV

Chủ tịch

2

Ông Trần Khánh Lâm

Nguyên Tổng Thư ký VACPA nhiệm kỳ IV

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

3

Bà Hà Thị Ngọc Hà

Nguyên Phó Chủ tịch VACPA nhiệm kỳ IV

Phó Chủ tịch

4

Bà Trần Thị Thúy Ngọc

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Phó Chủ tịch

5

Bà Lê Thị Tuyết Nhung

Phó Cục trưởng - Cục QL,GS KT,KiT - Bộ Tài chính

Phó Chủ tịch

6

Bà Nguyễn Thái Thanh

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Phó Chủ tịch

7

Ông Võ Hùng Tiến

Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Phó Chủ tịch

8

Ông Nguyễn Thành Trung

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Nexia STT

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Phó Tổng Giám đốc - Sở GDCK Hà Nội

Ủy viên

10

Bà Thái Thị Vân Anh

Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS

Ủy viên

11

Ông Đặng Xuân Cảnh

Tổng Giám đốc - Công ty THNN Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Ủy viên

12

Ông Điền Văn Châu

Giảng viên - Trường ĐH Mở TP. HCM

Ủy viên

13

Ông Ngô Trung Dũng

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam

Ủy viên

14

Ông Nguyễn Phú Hà

Chủ tịch HĐTV - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

Ủy viên

15

Bà Lê Thị Bích Hải

Phó Văn phòng VACPA TP. HCM

Ủy viên

16

Bà Lê Thị Thu Hằng

Phó Vụ trưởng - Vụ Giám sát Công ty đại chúng - UBCKNN

Ủy viên

17

Ông Phạm Tiến Hùng

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán BDO

Ủy viên

18

Ông Nguyễn Quỳnh Nam

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Crowe Việt Nam

Ủy viên

19

Ông Bùi Văn Ngọc

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Ủy viên

20

Ông Trần Anh Quân

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH KPMG

Ủy viên

21

Ông Nguyễn Thanh Sang

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Ủy viên

22

Ông Mai Viết Hùng Trân

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH PwC Việt Nam

Ủy viên

23

Ông Nguyễn Chí Trung

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Ủy viên

24

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ủy viên

25

Ông Phan Xuân Vạn

Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ủy viên

 

Giới thiệu Ban Kiểm tra VACPA nhiệm kỳ V

 

STT

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị công tác

Chức danh của Hội

1

Ông Đàm Xuân Lâm

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH KPMG

Trưởng ban

2

Ông Lý Quốc Trung

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Phó Trưởng ban

3

Bà Thái Thị Vân Anh

Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS

Ủy viên

4

Bà Đỗ Thị Ngọc Dung

Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Ủy viên

5

Ông Nghiêm Mạnh Hùng

Trưởng phòng kiểm toán – Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán

Ủy viên

 

Giới thiệu Lãnh đạo Các Ban của VACPA

1. Thành viên Ban Thường trực VACPA nhiệm kỳ V (2020 – 2025) gồm các ông/bà:

1. Ông Phạm Sỹ Danh: Chủ tịch VACPA;

2. TS. Trần Khánh Lâm: Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký;

3. ThS. Lê Thị Tuyết Nhung – Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán: Phó Chủ tịch VACPA;

4. ThS. Võ Hùng Tiến – Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C: Phó Chủ tịch phụ trách phía Nam;

5. TS. Hà Thị Ngọc Hà: Phó Chủ tịch VACPA phụ trách chuyên môn;

6. ThS. Trần Thị Thúy Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại và Truyền thông;

7. Bà Nguyễn Thái Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: Phó Chủ tịch phụ trách đào tạo;

8. TS. Nguyễn Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nexia STT, Ủy viên Ban Thường trực.

2. Trưởng Ban Kiểm tra VACPA nhiệm kỳ V (2020 – 2025):

          - Ông Đàm Xuân Lâm: Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG.

3. Trưởng ban các Ban Chuyên môn của VACPA nhiệm kỳ V (2020 – 2025) gồm các ông/bà:

1. Ông Trần Anh Quân – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH KPMG, Ủy viên Ban Chấp hành VACPA: Trưởng Ban Chuyên môn.

2. Bà Nguyễn Thái Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam: Phó Chủ tịch phụ trách đào tạo kiêm Trưởng Ban Đào tạo.

3. ThS. Trần Thị Thúy Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam: Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại và Truyền thông kiêm Trưởng Ban Đối ngoại và Truyền thông.

4. TS. Nguyễn Thành Trung – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nexia STT, Ủy viên Ban Thường trực kiêm Trưởng Ban Hội viên.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 8059

Đánh giá bài viết
Kết quả

Tin liên quan