10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VACPA NĂM 2020


HÃY CÙNG NHÌN LẠI 10 SỰ KIỂN NỔI BẬT TRONG NĂM 2020 VỪA QUA CỦA HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM.

- Có thể nói, năm 2020 là một năm rất nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với nhiều thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, với sự sáng tạo, nỗ lực, bền bỉ và quyết tâm cao của tập thể Ban Chấp hành VACPA, lãnh đạo và các cán bộ nhân viên VACPA, cũng như sự hợp tác hỗ trợ của hội viên, các cơ quan quản lý và đối tác, VACPA đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thành công “mục tiêu kép” để xây dựng và phát triển đất nước.
- Hướng tới chào mừng 30 năm thành lập ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam (1991-2021), VACPA sẽ nổ lực hơn nữa triển khai các hoạt động để đồng hành và hỗ trợ hội viên, kiểm toán viên và các doanh nghiệp kiểm toán ngày càng hoạt động hiệu quả hơn, góp phần vào sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 168

Đánh giá bài viết
Kết quả