Tổng hợp các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019


Trong thời gian tới, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tổ chức các lớp học cập nhật kiến thức để cập nhật các thay đổi liên quan đến Luật Chứng khoán 2019 do các giảng viên đến từ cơ quan soạn thảo (Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước) trực tiếp giảng dạy.

Đến nay, Chính phủ đã ban hành 04 Nghị định và Bộ Tài chính đã ban hành 11 Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

VACPA xin gửi tới Quý Hội viên danh sách chi tiết các Nghị định và Thông tư hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 theo danh sách dưới đây

Chi tiết tài liệu đính kèm bao gồm: Luật Chứng khoán 2019, 4 Nghị định và 11 Thông tư hướng dẫn, Quý Hội viên vui lòng tải tài liệu đính kèm.

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 168

Đánh giá bài viết
Kết quả