Xin ý kiến về Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)


Kính gửi:   Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán

                  Các Ông/Bà Kiểm toán viên hành nghề.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 836/BTC-QLBH ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Hồ sơ Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) bao gồm Dự thảo Tờ trình về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) (sau đây gọi là “Dự thảo”).

VACPA xin gửi tới Ông/Bà Hồ sơ Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) nêu trên (đính kèm email này) và Dự thảo công văn VACPA trả lời Bộ Tài chính để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Hình thức tham gia ý kiến bằng cách sửa trực tiếp trên tệp Dự thảo công văn VACPA trả lời Bộ tài chính (để dưới dạng track changes/highlight/comment), nếu có.

Để góp ý kịp thời hạn với Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước 15 giờ, ngày 24/02/2021 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 217

Đánh giá bài viết
Kết quả