Deloitte Việt Nam thực hiện khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp


Ngày 16/03/2020, Bộ trưởng Bộ tài chính ký Quyết định 345/QĐ-BTC phê duyệt “Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam”, nhằm hướng tới áp dụng Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới (VFRS) theo hướng IFRS từ sau năm 2025. Tính đến tháng 4/2018, số lượng quốc gia chấp nhận áp dụng IFRS lên tới 144/166 quốc gia. Các quốc gia còn lại phần lớn đều đã phê duyệt  áp dụng hoặc trong lộ trình áp dụng IFRS trong hoạt động lập báo cáo tài chính.

Trong bối cảnh đó, việc sẵn sàng áp dụng IFRS dần trở thành xu hướng thể hiện quy mô và sự trưởng thành của các doanh nghiệp Việt Nam. Điều này dẫn đến trong năm 2020, đã có rất nhiều doanh nghiệp hưởng ứng và tham gia thực hiện Khảo sát về Tính sẵn sàng áp dụng IFRS tại doanh nghiệp do Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và Deloitte Việt Nam khởi xướng. Khảo sát năm 2020 do Deloitte Việt Nam thực hiện đã thành công trong việc phân tích thực trạng và các thách thức của doanh nghiệp khi áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Năm 2021, để nối tiếp thành công đó, bộ câu hỏi khảo sát mới của Deloitte Việt Nam sẽ giúp người tham gia khảo sát có cái nhìn trực quan và tiệm cận về mức độ trưởng thành của doanh nghiệp mình trong việc sẵn sàng áp dụng IFRS.

Sau khi tham gia khảo sát này, người tham gia khảo sát sẽ nhận được:

         Bản báo cáo tổng hợp và thống kê các câu trả lời nhằm cung cấp một cách nhìn toàn diện và sâu sát hơn về tương quan của Doanh nghiệp mình trên thị trường và so với các đối thủ cạnh tranh, các số liệu so sánh, trên khía cạnh mức độ sẵn sàng và khả năng áp dụng IFRS;

         Một buổi tư vấn trực tiếp về tình hình áp dụng IFRS tại doanh nghiệp cùng với Chuyên gia IFRS của Deloitte Việt Nam – Ông Bùi Văn Trịnh.

Khảo sát này hiện đang được mở cho đến ngày 30/9/2021 và không mất quá 10 phút để hoàn thành. Tất cả các câu trả lời và thông tin cá nhân của người tham gia khảo sát sẽ hoàn toàn được bảo mật. Deloitte Việt Nam xin gửi đến đến Quý doanh nghiệp bộ câu hỏi khảo sát như sau và rất mong nhận được sự tham gia của quý vị:

Link khảo sát tại đây: https://survey.deloitte.com/jfe/form/SV_25exm7Bi179S0Zg

Trích nguồn: Deloitte Việt Nam
Số lượt đọc: 96

Đánh giá bài viết
Kết quả