VACPA tham gia Hội thảo quốc gia về kế toán và kiểm toán lần 3 - VCAA 2021 Chủ đề: “Đẩy mạnh Hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam”


Ngày 18/12/2021, VACPA đã tham gia Hội thảo quốc gia về Kế toán và Kiểm toán lần thứ 3 (VCAA 2021) với chủ đề: “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam”. Hội thảo được 3 đơn vị là: Viện Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đồng sáng lập và tổ chức hàng năm tại các trường Đại học trong cả nước.

Tham dự hội thảo, đại diện cơ quan Nhà nước có TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng, Cục quản lý giám sát Kế toán Kiểm toán, Bộ Tài chính; PGS.TS Nguyễn Anh Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); cùng các đại biểu khách mời, các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện và các doanh nghiệp trong cả nước. Về phía trường Đại học Kinh tế Quốc dân có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên trong Trường.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh, trong những năm gần đây, ngành kế toán kiểm toán của Việt Nam đã thay đổi tích cực theo hướng hội nhập quốc tế, tuy nhiên, những cơ hội và thách thức mới đã đặt ra nhiều vấn đề trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán kiểm toán tại Việt Nam. PGS.TS Bùi Đức Thọ hy vọng buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ là cơ hội để các chuyên gia, các nhà khoa học cùng nhau chia sẻ, thảo luận những vấn đề cấp thiết về kế toán kiểm toán trong bối cảnh hiện nay.

Tại cuộc Hội thảo, TS. Vũ Đức Chính cũng trình bày tham luận: “Định hướng phát triển kế toán kiểm toán ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030”

Chia sẻ tại Hôi thảo, TS. Trần Khánh Lâm đã có bài tham luận: “Xu hướng thay đổi của Chuẩn mực kiểm toán và Lộ trình thích ứng của Việt Nam - Góc nhìn của Hội nghề nghiệp”, trong đó nhấn mạnh: “Việt Nam đã có 47 chuẩn mực nghề nghiệp (bao gồm các chuẩn mực kiểm toán) cơ bản phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Các chuẩn mực này đã được áp dụng trong thực tiễn hành nghề, giúp kiểm toán viên (KTV) và doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) xử lý tốt hơn rủi ro của cuộc kiểm toán, thúc đẩy nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC). Tuy nhiên trong thời gian qua, các chuẩn mực nghề nghiệp của quốc tế đã liên tục được ban hành lại, ban hành mới hoặc sửa đổi, dẫn tới có nhiều nội dung thay đổi so với các chuẩn mực nghề nghiệp hiện hành tại Việt Nam. Đặc biệt, nhóm chuẩn mực quốc tế về báo cáo kiểm toán đã có các thay đổi mang tính bước ngoặt và ảnh hưởng lan tỏa đến hầu hết các chuẩn mực còn lại, đặc biệt dưới tác động của sự phát triển và ảnh hưởng của công nghệ. Vì vậy, việc cập nhật các chuẩn mực nghề nghiệp tại Việt Nam là cần thiết để tăng cường đảm bảo lợi ích công chúng và thúc đẩy nghề nghiệp kiểm toán độc lập (KTĐL) phát triển phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh đó, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán tại Việt Nam, được Chính phủ quy định thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (Điều 4, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ). Theo đó, VACPA đang triển khai cập nhật lại toàn bộ các chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam, quá trình này được bắt đầu từ năm 2020”.

Tham gia tại hội thảo, đại diện các trường Đại học là đơn vị đồng tổ chức và đại diện Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) cũng có những bài tham luận chia sẻ các cơ hội, giải pháp để đào tạo cũng như phát triển ngành nghề kế toán - kiểm toán tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại buổi hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh - Viện trưởng Viện Kế toán Kiểm toán khẳng định:" Chúng ta cần phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, gắn liền với quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng của các thông tin kinh tế, tài chính để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Phiên thảo luận cũng nhận được nhiều ý kiến đa chiều, giúp nhận thức đầy đủ, toàn diện và phần nào giải quyết được những vấn đề đặt ra về cả lý luận và thực tiễn theo chủ đề của hội thảo ngày hôm nay".

Cuộc Hội thảo là diễn đàn mở ra cơ hội cho các nhà khoa học, các giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán; đại diện các doanh nghiệp cùng giao lưu, trao đổi về các vấn đề nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán để góp phần phát triển ngành nghề kiểm toán độc lập cũng như sự phát triển nền kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 438

Đánh giá bài viết
Kết quả