Bộ Tài chính và VACPA phối hợp tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán năm 2022-2021


Ngày 22/12/2021 tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các đầu cầu trên cả nước, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán cả nước năm 2020-2021.

TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) và ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Tài chính và gần 200 lãnh đạo các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) tại các điểm cầu trên cả nước.

Khai mạc hội nghị, sau khi khái quát về quá trình 30 năm phát triển (1991 – 2021) của ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam, TS. Vũ Đức Chính-Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán đã đọc Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi ngành kiểm toán độc lập; trong Thư, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Trong 30 năm qua, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình phát triển của nền kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế của đất nước. Hoạt động kiểm toán độc lập đã từng bước công khai, minh bạch thông tin kinh tế, tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, góp phần phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, làm lành mạnh môi trường đầu tư; thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển. Qua đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp(Xem chi tiết Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại đây).

TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) (bên trái) và
Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán
 (Bộ Tài chính) chủ trì cuộc họp.  Ảnh: Đức Minh

Trong phần tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của thị trường dịch vụ kiểm toán năm 2020-2021 và phương hướng hoạt động của ngành kiểm toán độc lập năm 2022, bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán đã cho biết hoạt động của các DNKiT năm 2020-2021 đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cả về quy mô, doanh thu, khách hàng cũng như số lượng và chất lượng dịch vụ. Tính đến ngày 01/12/2021, cả nước có 210 DNKiT trên cả nước với 2.519 KTV làm việc trong DNKiT và có nhiều DNKiT đã tạo lập được vị thế và danh tiếng trên thị trường, được nhiều khách hàng lớn lựa chọn, doanh thu cung cấp các dịch vụ cũng tăng trưởng đều qua các năm. Về phía khách hàng, đơn vị được kiểm toán đã có chuyển biến rõ rệt, các đơn vị này đã thực hiện nghiêm túc hơn các nghĩa vụ trong quá trình cung cấp tài liệu, giải trình, phối kết hợp với kiểm toán viên (KTV) và DNKiT trong quá trình kiểm toán để góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán. Tuy nhiên, chất lượng kiểm toán giữa các DNKiT chưa đồng đều, một vài KTV bị xử phạt đã ảnh hưởng một phần đến uy tín nghề nghiệp. Từ thực tế đó, các DNKiT cần phải tập trung nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường chất lượng đào tạo, cập nhật kiến thức cho đội ngũ KTV, nhân viên để thực hiện kiểm toán tuân thủ yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán.

Về phía tổ chức nghề nghiệp, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA, trước hết thay mặt các hội viên trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi thư chúc mừng, động viên các KTV, DNKiT tiếp tục phấn đấu, phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh đang khó khăn hiện nay, đồng thời chia sẻ các kết quả đạt được của VACPA trong năm 2020-2021, trong đó VACPA đã tập trung thực hiện hiệu quả 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là chủ động, linh hoạt chuyển đổi phương thức hoạt động hội để kịp thời thích ứng với tình hình mới và tập trung ưu tiên cao nhất trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu tại cuộc Họp

Sau khi tóm tắt kết quả theo từng lĩnh vực hoạt động, trong đó có sự kiện nổi bật trong năm 2021 là VACPA đã trở Thành thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), từ đó đòi hỏi VACPA phải tuân thủ và cam kết thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ thành viên, ông Phạm Sỹ Danh đã thay mặt cho hội viên VACPA kiến nghị với Bộ Tài chính một số giải pháp để hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh phát sinh nhiều khó khăn do dịch Covid-19, bao gồm: (1) Cho phép giãn thời gian nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán, giúp cho DNKiT có đủ thời gian thực hiện các thủ tục kiểm toán trong bối cảnh phải làm việc trực tuyến và đảm bảo được chất lượng dịch vụ kiểm toán; (2) Cho phép KTV sử dụng chữ ký điện tử trên báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán điện tử và được sử dụng các hình thức cung cấp, công bố thông tin thông qua phương thức điện tử (vẫn đảm bảo yêu cầu bảo mật, an toàn và toàn vẹn của thông tin); (3) Cung cấp hướng dẫn về thực hiện các thủ tục, cách thức kiểm toán trực tuyến (từ xa) để khách hàng yên tâm chấp nhận cách thức thực hiện dịch vụ và đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp; (4) Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ và phối hợp với VACPA tăng cường tổ chức trực tuyến các lớp học cập nhật kiến thức (CNKT), hội thảo và đối thoại về chuyên môn nghiệp vụ và chính sách mới để cập nhật và tạo thuận lợi cho KTV, cán bộ nhân viên DNKT trong hoạt động nghề nghiệp; (5) Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ VACPA xây dựng bộ hồ sơ kiểm toán điện tử, công cụ kiểm toán điện tử để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 hiện nay cũng như phù hợp với xu hướng cuộc CMCN 4.0, xu hướng chuyển đổi số và hội nhập của thế giới (đặc biệt là đối với các DNKiT vừa và nhỏ); (6) Ngoài ra, các DNKiT là hội viên VACPA cũng kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét: (i) Có cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho nhân viên của DNKiT phải đi lại giữa các tỉnh thành để thực hiện công việc do chi phí này phát sinh ở DNKiT rất lớn; (ii) Hỗ trợ, miễn, giảm, giãn nộp thuế và các khoản bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý cần hỗ trợ các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho DNKiT. Đồng thời, VACPA cũng mong muốn và đề nghị Bộ Tài chính về: (a) Có các hoạt động, giải pháp hỗ trợ về mặt chính sách để giúp VACPA có thể tuân thủ các nghĩa vụ Thành viên chính thức của IFAC; (b) Xem xét cách thức phù hợp để tổ chức kỳ thi KTV năm 2020, 2021, 2022 đã bị hoãn do dịch Covid-19; (c) Tiếp tục chấp thuận cho VACPA tổ chức đào tạo CNKT trực tuyến và cho phép cấp giấy chứng nhận giờ CNKT theo hình thức điện tử để hỗ trợ KTV hành nghề và thích ứng xu hướng chuyển đổi hiện nay.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán nhà nước, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng đã báo cáo tổng kết đánh giá và đưa ra những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công tác xem xét, chấp thuận và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với DNKiT và KTV hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020-2021 với mục tiêu xây dựng thị trường chứng khoán công khai, minh bạch, hiệu quả hơn.

Về lĩnh vực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, ông Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư – Bộ Tài chính đã trao đổi một số lưu ý đối với KTV và các DNKiT trong khi thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán ban hành ngày 11/11/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 cũng như thực trạng kiểm toán xây dựng cơ bản hiện nay. Ông Lê Tuấn Anh cam kết Vụ Đầu tư sẽ phối kết hợp với các cơ quan có chức năng kiểm tra để thúc đẩy, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, hội nghị còn nghe báo cáo của đại diện của Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) về kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới việc thực hiện dịch vụ kiểm toán và và các dịch vụ đảm bảo và đại diện của Cục Quản lý giá – Bộ Tài chính về vấn đề thẩm định giá cho các doanh nghiệp.

Tại các điểm cầu, lãnh đạo các DNKT tham dự Hội nghị đã bày tỏ cảm ơn và vui mừng khi Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị này, đồng thời chia sẻ những thách thức và vướng mắc trong quá trình hoạt động nghề do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn đang phát sinh do biến động nhân sự, tình hình cạnh tranh của thị trường dịch vụ kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Lãnh đạo các DNKiT cũng đưa ra các kiến nghị liên quan đến xây dựng phần mềm kiểm toán, cung cấp hướng dẫn chuyên môn để xử lý các vấn đề liên quan đến dịch Covid-19…nhằm giúp DNKiT thích ứng với tình hình mới.

Chủ trì hội nghị, đại diện Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán cùng VACPA, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Vụ Đầu tư, Cục Quản lý giá đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, giải đáp các vướng mắc và nhấn mạnh các giải pháp để hỗ trợ hoạt động kiểm toán tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Xem thêm thông tin về hội nghị đã được Thời báo tài chính đăng tải tại đây.

 

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 320

Đánh giá bài viết
Kết quả