Xin ý kiến về “Dự thảo 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2”


Kính gửi: Ông/Bà Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán

                Các Ông/Bà Kiểm toán viên hành nghề.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 14179/BTC-QLKT ngày 13/12/2021 của Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán) về việc lấy ý kiến đóng góp đối với Dự thảo “06 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2” (sau đây gọi là “Dự thảo”).

VACPA xin gửi tới Ông/Bà Dự thảo nêu trên (đính kèm email này) để Ông/Bà được biết và cùng tham gia ý kiến.

Để góp ý kịp thời hạn với Bộ Tài chính, VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà trước ngày 03/01/2022 theo địa chỉ:

Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam;

Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội.

Email: hanoi@vacpa.org.vn/banchuyenmon@vacpa.org.vn

Điện thoại: 0243.972.4334 (máy lẻ 106).

Trân trọng cảm ơn./.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 807

Đánh giá bài viết
Kết quả