VACPA báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về các khó khăn và kiến nghị các giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp kiểm toán là hội viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19


Thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) và kiểm toán viên (KTV) đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như các vấn đề chuyên môn. Với vai trò là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, ngày 14/12/2021, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các hội viên tổ chức, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có công văn số 523-2021/VACPA báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về các khó khăn và kiến nghị các giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp kiểm toán trong thời gian tới.

VACPA đã báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính các doanh nghiệp kiểm toán gặp rất nhiều khó khăn, như:  1) Khó khăn trong việc di chuyển để thực hiện công việc kiểm toán tại khách hàng; 2) Làm việc kiểm toán trực tuyến hiệu quả còn thấp, kéo dài thời gian thực hiện dịch vụ; 3) Doanh thu sụt giảm; 4) Chi phí của doanh nghiệp tăng lên; 5) Khó giữ nhân viên với cường độ công việc lớn, vất vả trong bối cảnh công việc kiểm toán đòi hỏi tiếp xúc với nhiều người, rủi ro lây nhiễm bệnh cao.

Đồng thời, để hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán khắc phục các khó khăn và thích ứng với tình hình mới, VACPA đề xuất một số giải pháp cần sự hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước, bao gồm: 1) Cho phép giãn thời gian nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán, giúp cho doanh nghiệp kiểm toán có đủ thời gian thực hiện các thủ tục kiểm toán trong bối cảnh phải làm việc trực tuyến và đảm bảo được chất lượng dịch vụ kiểm toán; 2) Cho phép KTV sử dụng chữ ký điện tử trên báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán điện tử và được sử dụng các hình thức cung cấp, công bố thông tin thông qua phương thức điện tử; 3) Cung cấp hướng dẫn về thực hiện các thủ tục, cách thức kiểm toán trực tuyến (từ xa) để khách hàng yên tâm chấp nhận cách thức thực hiện dịch vụ và đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp; 4) Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ và phối hợp với VACPA tăng cường tổ chức trực tuyến các lớp học CNKT, hội thảo và đối thoại về chuyên môn nghiệp vụ và chính sách mới để cập nhật và tạo thuận lợi cho KTV, cán bộ nhân viên DNKT trong hoạt động nghề nghiệp; 5) Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ VACPA xây dựng bộ hồ sơ kiểm toán điện tử, công cụ kiểm toán điện tử để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 hiện nay cũng như phù hợp với xu hướng chuyển đổi số; 6) Ngoài ra, hội viên VACPA cũng kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét: (i) Có cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán phải đi lại giữa các tỉnh thành để thực hiện công việc do chi phí này phát sinh ở DNKT rất lớn; (ii) Hỗ trợ, miễn, giảm, giãn nộp thuế và các khoản bảo hiểm xã hội và cơ quan quản lý cần hỗ trợ các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho DNKT.

Các kiến nghị này cũng được VACPA nêu rõ tại Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm 2020-2021 do Bộ Tài chính chủ trì ngày 22/12/2021 vừa qua. Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục phối hợp, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như triển khai đồng thời các giải pháp khác để hỗ trợ tốt nhất cho các hội viên.

Quý Hội viên xem đầy đủ, chi tiết Công văn số 523-2021/VACPA của VACPA gửi Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính tại đây.

 

Trích nguồn:
Số lượt đọc: 517

Đánh giá bài viết
Kết quả