Ban Thường trực, Ban Chấp hành VACPA họp đánh giá kết quả hoạt động VACPA năm 2021 và kế hoạch năm 2022


Trong 2 ngày 17-18/01/2022, Ban Thường trực và Ban Chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã họp trực tuyến phiên toàn thể lần thứ 05 - nhiệm kỳ V do ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA chủ trì. Cuộc họp có sự tham dự của ông Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự VACPA và 24 Ủy viên Ban Chấp hành và Trưởng Ban Kiểm tra của VACPA.

Tại phiên họp, Ban Thường trực (BTT) và Ban Chấp hành (BCH) đã thảo luận và thống nhất thông qua nội dung của Báo cáo tổng kết hoạt động, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Báo cáo của Ban Kiểm tra năm 2021 và Kế hoạch hoạt động VACPA năm 2022. Trong đó BTT, BCH ghi nhận và đánh giá cao trong bối cảnh năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đại biểu toàn quốc VACPA nhiệm kỳ V (2020-2025), đồng thời là năm đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nói chung, VACPA và hội viên của VACPA nói riêng, nhưng VACPA đã chủ động và linh hoạt thích ứng với điều kiện “bình thường mới”; tập trung và ưu tiên thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ hội viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19; từng bước rà soát, hoàn thiện các quy trình công việc để khắc phục các tồn tại, đưa ra những cải tiến, đổi mới giúp hoạt động Hội tuân thủ, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn, thể hiện rõ trong từng lĩnh vực hoạt động, đặc biệt sự kiện VACPA trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) là một bước tiến quan trọng, thể hiện sự phát triển và hội nhập của VACPA nói riêng và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán của Việt Nam nói chung.  

 

Về kế hoạch hoạt động năm 2022 và dài hạn, BTT, BCH nhấn mạnh VACPA cần xây dựng Chương trình hành động và lập Kế hoạch công tác cụ thể, báo cáo để tranh thủ sự chỉ đạo và phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước để VACPA đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ thành viên theo quy định của IFAC; chủ động và tích cực tham gia tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các định hướng hoàn thiện phù hợp với xu thế phát triển nghề nghiệp nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước khi Bộ Tài chính có kế hoạch xem xét, sửa đổi Luật Kiểm toán độc lập trong năm tới; duy trì có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ hội viên, nghề nghiệp như phối hợp với Bộ Tài chính để cung cấp hướng dẫn thực hiện kiểm toán trực tuyến; tăng cường năng lực và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo chuyên đề IFRS phục vụ hội viên,… BTT và BCH cũng giao cho Văn phòng VACPA tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số Quy chế hoạt động và quản lý Hội cho phù hợp giai đoạn phát triển mới của VACPA.

Đồng thời BCH VACPA nhất trí sớm báo cáo với Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ Tài chính để có được sự chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ của Bộ cho hoạt động nghề nghiệp và sự phát triển của Hội trong nhiệm kỳ V và giai đoạn mới.

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch VACPA đã kết luận về các nội dung công việc được BTT và BCH thống nhất thông qua; Trên cơ sở đó, nghị quyết cuộc họp sẽ được lập và ban hành để Văn phòng và các Ban chuyên môn khẩn trương triển khai thực hiện. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng với sự chỉ đạo, hỗ trợ tích cực từ các Ủy viên BTT và BCH và sự tham gia, đóng góp nhiệt tình, trách nhiệm của hội viên, sự chủ động, linh hoạt của Văn phòng và các Ban chuyên môn, VACPA tin tưởng sẽ hoàn thành các công việc quan trọng được đề ra trong kế hoạch hoạt động năm 2022.

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 303

Đánh giá bài viết
Kết quả