Bộ Tài chính gửi DNKiT Công văn số 3065/BTC-QLKT ngày 04/04/2022 yêu cầu thực hiện đúng các quy định pháp luật về kiểm toán


Ngày 04/04/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 3065/BTC-QLKT gửi Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kiểm toán.

Theo Công văn này, qua việc theo dõi, giám sát và kiểm tra thực tế tại một số DNKiT, Bộ Tài chính nhận thấy về cơ bản các DNKiT được kiểm tra đã tuân thủ quy định pháp luật về kiểm toán độc lập và pháp luật có liên quan trong việc thực hiện kiểm toán. Tuy nhiên, cũng còn có những DNKiT có hồ sơ kiểm toán chưa đạt yêu cầu, đưa ý kiến kiểm toán chưa phù hợp theo quy định của chuẩn mực kiểm toán làm ảnh hưởng đến quyết định của người sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) đã được kiểm toán, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết, các công ty đại chúng.

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) gửi tới các Ông Bà Tổng Giám đốc/ Giám đốc các DNKiT, hội viên, KTV Công văn số 3065/BTC-QLKT của Bộ Tài chính TẠI ĐÂY! để DNKiT thực hiện và phổ biến tới nhân viên công ty, thành viên nhóm kiểm toán nghiêm túc tuân thủ trong quá trình kiểm toán BCTC.

VACPA sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin, văn bản pháp luật liên quan của các cơ quan quản lý Nhà nước cũng như tổ chức các hội thảo, cuộc họp để phổ biến quy định pháp luật kiểm toán, các thực tế hành nghề, hỗ trợ tốt nhất cho các hội viên, KTV và DNKiT, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập và đảm bảo cung cấp thông tin cho thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn, thông suốt, công khai, minh bạch và phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

Trích nguồn: VACPA
Số lượt đọc: 1656

Đánh giá bài viết
Kết quả